Åkergroda


Fauna

Gotland, Åkergroda - foto: Bernt Enderborg

Där jag bor mitt på Gotland i socknen Vänge är det inte varje dag man ser en åkergroda försöka undfly gräsklipparen. På latin heter detta djur Rana arvalis och sägs vara en art i familjen äkta grodor.

Groda, Gotland

Eftersom den vanliga grodan saknas på Gotland (Rana temporaria), säger Länsstyrelsen, så är åkergrodan enda represent av grodsläktet rana på denna ö.

Åkergrodor på Gotland

Dom är inte särskilt stora. Och emedan det inte är vår och den därför inte spelade lät den inte som en avlägset skällande hund - vopp vopp - och inte heller hittade jag den i dess naturliga miljö i fuktiga ängsmarker, kärr och dylikt utan mitt i min oklippta trädgård.

Jag tror inte att dottern som håller den kysste den, och själv beslöt jag mig för att inte äta upp den räliga grodan.
/text och foto Bernt Enderborg