Vad står det på Pilgårdsstenen


Runor

Gotland, Vad står det på Pilgårdsstenen - foto: Bernt Enderborg

I sju lodräta rader mellan åtta ramlinjer meddelar runorna nerifrån och upp på Pilgårdsstenen från Boge:

biarfaa : statu : sis- stand
hakbiarn : bruþr
ruþuisl : austain : imuar
is af(a) : st(ai)n : stata : aft : raf(a)
sud(þ) fur(i) ru-s(aini : kua(m)u
uiti aifur : uifil
--uþ u m

Detta har tolkats betyda:

"Bjärt målad uppställde denna sten Hegbjarn och hans bröder Rodvisl, Oystain och Edmund som hava uppställt stenar till minne av Ravn söder om Rufstain. De kommo långt i Aifur. Vivil befallde."

Det är uppenbart att vikingen Ravn blev kvar nere i trakterna kring Svarta havet (Aifur är en fors i Dnepr, strax vid Kiev). Kanske stod han surrad vid rodret när skeppet gick i kvav, precis som svensken på briggen Blue bird of Hull. Nåja, fallet Aifur sägs i en bok av den bysantiske kejsaren Konstantin Porphyrogenetos betyda "alltid farlig", men man kunde tycka att det borde betyda "ofarbar" eller "ej far". Så långt allting klart, men vad betyder det andra? Vad läser du?

Hegbjarn och hans bröder ställde upp stenen till minne av Ravn, trots att stenar redan hade rests i Rufstain. Det är antagligt att Hegbjarn var Ravns pappa och inte med på färden, varför han ville ha ett minne hemma. Han var äldst bland bröderna, ärvt gården och han utrustade skeppen, besättning och skickade iväg dem (upp till fyra år tog en resa).

De kan inte ha varit så gamla, Hegbjarns bröder. Det är inte troligt att pensionärer ger sig ut på sådana resor till främmande länder. Kanske var Ravn Hegbjarns äldsta son, som nu skulle ut och bli man, kanske hade han tjatat dag och natt om att följa med sina 40-åriga farbröder till länderna i söder.

När Ravn hade drunknat i Aifur lät Vivil, den som befallde (inte farbror), ställa upp stenar på ort och ställe. Någon slags minnesstund höll de säkert. Vad tänkte de, Rodvisl, Oystain och Edmund, Ravns farbröder? Vad skulle de säga till sin bror när de kom hem?

- Vad i helvete gjorde min son på ett skepp i Aifur? Det går inte att segla där. Det vet ni. Den heter ju så. Och vad satan gjorde Vivil?

...

- Han var för ju bara 17 år!

Vilka tankar sörjde i Hegbjarn innan han beställde stenen av ristaren? Ravn skulle ha varit kring 20 år om han hade kommit hem. Han kunde ha hjälp mig på gården, fått nog av strapatser och resor. Jag skulle ha lärt honom jordbruket, affärerna. Han skulle ha ärvt mig.

- Skriv att de klantskallarna kom långt i Aifur. Det kan stå där. Skriv att de lät en 17-årig pojke försöka tämja Aifur, skriv det, skriv att de lät Ravn ovetande styra skeppet in i döden. Och måla hela stenen röd så alla ser! Skriv att det var Vivil som befallde.

Ps. Ovanstående är bara en påhittad dramatisering av runorna på Pilgårdsstenen. Det är inte alls säkert att farbröderna och Vivil var sådana klåpare, jag vill inte svärta ner deras minne. Kanske fick Ravn vid ett överfall en pil i ryggen i stället, eller huvudet avhugget av en storväxt ryss. Ds.
/text och foto Bernt Enderborg