Gubben Noak i Gammelgarn


Skulptur - Gammelgarn - Nära - Karta

Gotland, Gubben Noak i Gammelgarn - foto: Bernt Enderborg

Enligt den roliga sång som Bellman har skrivit till Fredman så var ju gubben Noak en hedersman och gumman Noak, han skriver så, likadan. Själv säger Bellman att hade han en sådan flicka så gifte han sig just på stunden nu.

Ark sägs vara ett egyptiskt låneord i Bibeln som betyder låda. I levande livet var Noa 600 år gammal när floden kom, enligt 1:a Moseboken kapitel 6 och framåt, och han var alldeles som Bellman säger ty det sägs att han "var en rättfärdig man och ostrafflig bland sitt släkte". Lådan vars mått återges förfärdigades av nåt som kallas goferträd, vilket tros ha varit ett slags cypress, ett barrträd.

På Gammalgarn medeltida kyrka tittar Noak fram ur sin ark, lådan, sen 1300-talet. Bilder på kyrkans sydportal är med rätta berömda, som visar saker från Edens lustgård till hur Noak kikar fram ur arken på väg mot Ararat.

Det finns folk som tror att det där har hänt på riktigt och att arken i dag säkert återfinns någonstädes i Turkiet (här tycks vara en).

Letar folk tillräckligt noggrant så kommer de förmodligen också att hitta Noaks regnmössa. Den ser ut som på bilden till vänster, ty det är Noak själv utstyrd i den, vilket alltså också går att få se om man åker och kikar på kyrkan.

Skulpturerna sägs vara utförda av en verkstad som kallas Egypticus vars namn åtminstone i detta ark-sammanhang passar finemang.

Skulpturerna eller friserna är vida berömda och det är en väl använd stund att kika lite närmare på det där. Bredvid kyrkan står därtill en kastal, hart när vikingatida försvarstorn, som åtminstone är ett par hundra år äldre än den kyrka som nu står på plats. Den har renoverats och ett tak har lagts på plats.

Vi kan väl avsluta med lite mera från Fredman sång nr 35, Gubben Noak, ty där sjungs i första versen att "när han gick ur arken, plantera han på marken, mycket vin, ja mycket vin, ja detta gjorde han". Och det är precis vad en och annan gör när de kliver ur någon av Destination Gotlands arkar. De köper sig en åkerplätt med kustläge och planterar helt sonika vin.

- Gotland va?

- Välkommen!
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen