Malstainar


Historia

Gotland, Malstainar - foto: Bernt Enderborg

Ser Du vad som ligger mitt ute i blanka naturen och skräpar, utan stängsel, museum, föreskrifter, arkeologer och därtill långt äldre än både Stockholm och Göteborg. Där ligger stenåldern i en liten rund sten som har använts till att mala mjöl.

En och annan invänder förstås att malstenen förmodligen är långt nyare, vendel- eller vikingatid kanske. Jo jo, så är det förstås, men sten-, brons- och järnålder är bara påhitt alltsammans. Vi använder fortfarande sten, brons och järn. Men okej då, vi bibehåller de i stort sett innehållslösa tidsbegreppen och säger att malstenen på bilden ovan användes på vikingatiden (den är förmodligen äldre).

På så sätt är Gotland makalöst. Det dräller av forna bruksföremål. Vi går och snubblar på dem.

- Använd ögonen!
/text och foto Bernt Enderborg