Västerby komministerboställe


Platser - Guldrupe - Nära - Karta

Gotland, Västerby komministerboställe - foto: Bernt Enderborg

Längs vägen mellan Guldrupe och Hejde står en oansenligt skylt på höger hand och pekar ut Västerby hemman, som på grund av obetalda skatter blev indraget till Kronan på 1670-talet.1693 uppläts Västerby till kaplansboställe till den nyinrättade komminister (kaplan är ett gammalt namn på komminister, kyrkoherdens medhjälpare) för Vänge pastorat som omfattade socknarna Vänge, Buttle och Guldrupe.

Bilden ovan visar ruinen av bostadshuset, ett envåningshus byggt i kalksten 1752. Mer information finns på skylten vid platsen.I dag är det ett skönt område som tas om hand av lokalt folk, Guldrupe hembygdsförening som också adopterat fornborgen, för ett djupt andetag i historiens ohejdbara framfart.Västerby komministerboställe är kanske inte ett utflyktsmål som man åker till för dess egen skull, förutom för särskilt intresserade, men det är skön bensträckare och det brukar finnas bord och bänkar för kaffekorgen, kanhända efter att man kikat på Jacobs minnessten (ringkors), fornborgen och kyrkan.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

5,5 km, Bjärges Solljus
6,2 km, Bolagsstämma i Vänge
6,2 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
4,1 km, Western Riders Gotland
4,3 km, Veterantraktorer
4,9 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

4,1 km, En cowgirl
4,0 km, Gotland - hästarnas land
1,8 km, Krasse
1,4 km, Myren i Hejde

Bildsten

4,3 km, Bildstenar i Hejde

Fauna

4,6 km, En vit stork

Flora

4,6 km, Majviva

Fornborgar

5,4 km, Fornborgen i Väte
2,0 km, Guldrupe fornborg

Företag

5,6 km, Bjärges Träförädling AB

Gutasagan

5,3 km, 18) Olof den helige

Historia

1,8 km, Hagelheim bro
3,6 km, Jacobs minnessten, ringkors
5,5 km, Medeltida smide i Väte
4,7 km, Rosenby båtmanstorp
5,4 km, Stenhuggarmärken

Kuriosa

3,1 km, En holländare
5,5 km, Vad är det väl

Kyrka

2,0 km, Guldrupe kyrka
5,5 km, Väte kyrka

Kåseri

2,0 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

5,1 km, Fornänge i Vänge

Magiska Gotland

4,4 km, En promenad i slutet av maj 2009
5,7 km, Väderfront 2010

Medeltidsveckan

4,0 km, Medeltidsdagen i Väte 2013

Museer

5,4 km, Cedergrens orgelmuseum

Målningar

5,4 km, Kyrkmålningen i Väte

Platser

3,9 km, Buttle järnvägsstation
3,7 km, Sigsarve vattensåg i Hejde
4,2 km, Tjaukle
6,2 km, Vänge bygdegård
0 m, Västerby komministerboställe

Runor

2,0 km, Mässhaken i Guldrupe
2,0 km, Runor i Guldrupe kyrktorn

Skulptur

5,4 km, Anna själv tredje
5,3 km, Den drakdiande kvinnan
5,4 km, Den sista måltiden igen
5,4 km, En medeltidsman
5,4 km, En tidigmedeltida riddare
5,4 km, Ett torn i Väte
5,4 km, Haren i Väte
5,4 km, Krucifixet i Väte
5,4 km, Sakristiportalen i Väte kyrka

Tackar

4,3 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

5,0 km, Fonnsänge