Trullträsk - Lindhammarsmyr


Naturreservat - Buttle - Nära - Karta

Gotland, Trullträsk - Lindhammarsmyr - foto: Bernt Enderborg

Lindhammarsmyr (Trullträsk) är ett omkring 200 hektar stort (ett hektar = 100 x 100 meter) orört våtmarks­­­om­­råde med sump­skog och skogskärr som ligger på gränsen mellan socknarna Buttle och Vänge.Själva myren domineras av ag och är med sina 112 hektar en av Got­lands största odikade agmyrar. Den omges av tallskog med inslag av björk, i gränserna vid skog och myr växer rikligt med pors och brakved och i själva myren är det mestadels ag men i den södra delen trådstarr och bunkestarr, i norr en del vass.

Länsstyrelsen säger att syftet är att "bevara en större våtmark med orörd hydrologi och värdefull vegetation i dess naturliga tillstånd."
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

5,0 km, Bjärges Solljus
5,1 km, Bolagsstämma i Vänge
5,1 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
4,6 km, Western Riders Gotland
4,6 km, Veterantraktorer
3,7 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

4,6 km, En cowgirl
4,6 km, Gotland - hästarnas land
4,4 km, Krasse
3,3 km, Våtmark

Bildsten

2,1 km, Änges bildstenar

Fauna

4,2 km, En vit stork

Flora

6,4 km, Majviva

Fornborgar

3,6 km, Arängsbacke

Företag

5,0 km, Bjärges Träförädling AB

Historia

4,9 km, Draken i Vänge
1,0 km, Festplatsen i Buttle
5,6 km, Jacobs minnessten, ringkors
4,9 km, Järnålderns organisation och försvar
4,9 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

4,9 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge
3,7 km, Häradsstenen
4,9 km, Tors borg
5,0 km, Vad är det väl

Kyrka

680 m, Buttle kyrka
4,9 km, Vänge kyrka

Kämpgravar

5,0 km, Fornänge i Vänge

Magiska Gotland

1,9 km, En ful ankunge
6,0 km, En promenad i slutet av maj 2009
5,0 km, Väderfront 2010

Museer

4,8 km, Cedergrens orgelmuseum

Målningar

685 m, Himmelsk dagg i Buttle
679 m, Själavägningen i Buttle

Naturreservat

0 m, Trullträsk - Lindhammarsmyr

Platser

2,0 km, Buttle järnvägsstation
5,1 km, Vänge bygdegård

Skulptur

4,9 km, Bysantisk figuration
4,9 km, Den vikingatida kyrktuppen
4,9 km, Ett bart huggande svärd
4,9 km, Gaitbucken jär a gaitbuck
752 m, Kejsaren i Buttle
4,9 km, Kvinnans skapelse
4,9 km, Mannens skapelse
686 m, Solsymbolen i Buttle kyrka
4,9 km, Triumfkrucifixet i Vänge
4,9 km, Tuppundret i Vänge
4,8 km, Vattenvarelsen i Vänge
4,9 km, Vem blir sluken
670 m, Överträdelsens barn i Buttle

Slipskåror

1,6 km, Världens största samling slipskåror

Stenrösen

4,1 km, Disroir, disrojr

Tackar

5,8 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

4,9 km, Vänge prästänge