Storms backe


Platser - Vamlingbo - Nära - Karta

Gotland, Storms backe - foto: Bernt Enderborg

Den stora hagen vid namn Storms backe hyser många arter av orkidéer som göknycklar, S:t Persnycklar, krutbrännare, Adam och Eva, Johannesnycklar, nattviol, brudsporre och nästrot.

Krutbrännare

Vid vårt besök den 7 juni 2014 hade många orkidéer börjat ge upp. Krutbrännaren på bilden ovan ser ut att vara avbränd.

Storms backe i Vamlingbo

Det är inte svårt att hitta Storms backe, man ser Vamlingbo kyrka därifrån.

Storms backe i Vamlingbo

Informationsskylten på platsen säger att det finns några ovanliga grässorter i denna hage, somligt rent av förbluffande ovanliga. Men att hitta och artbestämma olika grässorter övergår undertecknads kompetens med ett ansenligt antal sjömil, och det är sällan jag hinner vandra med Gotlands Botaniska Förening för att lära mig mer, även om jag vill.

Problemet består i att om man sätter sig ner och försöker kika efter så upptäcker man så många växter, örter, blommor och grässorter att man vet varken ut eller in, och därtill så många sorters kryp att en tiondel vore mer än övernog. Gotland är artrikt och ängarna och hagarna bör rimligen vara förnöjsamma för de som förstår vad de ser.

Storms backe i Vamlingbo

Det växer bl a också getväppling, kaprifol, bilden ovan, och säkert många arter till. Informationsskylten nämner fältsippa, strimklöver, sandbrodd, sandlusern, backtrav, grusviva, mandelblom, brudbröd, backsmultron (id est najkar), gulmåra, backtimjan, kattfot, olika fetknoppar och fibblor och gräs som vittåtel, vårtåtel och knölgröe (somliga av dessa växter hittar du i vår flora).

Hagen kallas Storms backe, men vi kanske skall tillägga att för de flesta fastlandsboende kan det där med "backe" förefalla överdrivet. Fortsätter du förresten den lilla vägen ner till havet så kommer du till Grumpe fiskeläge, och en bit efter nittiograderskurvan så finns en liten brygga vid strandkanten, kanhända ett dopp, men vi rekommenderar tveklöst den sköna sandstranden strax innan Holmhällar, som kallas Austre, på andra sidan Storsudret. Austre betyder östra.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen