Altartavlan i Lau kyrka


Skulptur - Lau - Nära - Karta

Gotland, Altartavlan i Lau kyrka - foto: Bernt Enderborg

Altartavlan i Lau kyrka är ett arbete från 1400-talets första hälft och troligen tillverkad av en bygdekonstnär i Lübeck (jfr träskulptur där de gotländska mästarna förut ofta kallades bygdekonstnärer). Den stora bildsviten visar lärjungarna och i mitten jungfru Marie kröning, hon ber och Kristus välsignar.

Altartavlan i Lau kyrka

Här är två av evangelisterna från den övre bildraden, som kommer från en tidigare altartavla, Lukas och Johannes; den sistnämnde framställs oftast som yngre eller tämligen feminin. På den andra sidan av Jesus ser du på plats Mattias med en ängel bakom sig och Markus med sitt lejon - se Evangelisterna på krucifixen.

Altartavlan i Lau kyrka, Bertil Nyström

Altartavlans centrala motiv är restaurerat i sin helhet och förmodligen väldigt likt originalet. Den konstnär som ordnat detta är Bertil Nyström, som du kan läsa mer om på sidan om Madonnan i Othem där det också finns exempel på hans egen konst likväl som hans skicklighet att återskapa.

Altartavlan i Lau kyrka

Här är en av lärjungarna från den stora bildsviten, Jakob d.ä., och för skoj skull kan man väl fråga sig om inte Johnny Depp och grabbarna har varit förbi.

Altartavlan i Lau är en stor sak och för den som intresserar sig visar den de attribut lärjungarna brukar avbildas med, deras namn står där också.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,8 km, Bieffekten
3,6 km, Ormkvinnans barn 2006
3,7 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Bilder

4,6 km, En väderkvarn

Bildsten

4,6 km, Närkar raised stain atar

Evenemang

3,9 km, Motormarknad & Loppis

Fiskeläge

5,7 km, Nätbodar fiskeläge (Trådstrand)
5,3 km, Svajde fiskeläge
3,9 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge

Fornborgar

2,2 km, Botvidebackar - Walbierg

Gravfält

4,8 km, Rikviderojr
2,4 km, Stensättningar, bronsålder

Historia

4,4 km, 1100-talstaket i Garde kyrka
4,3 km, Anckarströms änka
4,4 km, Kalkstensbrytning i Garde
4,4 km, Kyrkan som står barfota
4,4 km, Lite mer om Garde kyrka
4,4 km, Medeltida gårdsport i Garde
2,8 km, Sockennamnet När
3,9 km, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

82 m, Lau kastal

Kuriosa

107 m, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

4,4 km, Garde kyrka
11 m, Lau kyrka
2,8 km, När kyrka

Kåseri

4,4 km, Nog ser det ut som
5,3 km, Säsongsförlängare

Kämpgravar

4,7 km, Graips hus
3,5 km, Käldänge
3,4 km, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

3,7 km, Hur mycket magi tål du
5,6 km, Månen
2,4 km, Några bilder på Lau
3,1 km, Vinter i världens vackraste land
479 m, Älvorna dansar

Målningar

15 m, Aposteln Petrus i Lau
4,3 km, Boris och Gleb
6 m, Den unge Jesus
2,8 km, Kyrkbänkarna i När

Naturreservat

4,7 km, Bosarve naturskog
5,7 km, Ollajvs naturreservat

Platser

1,9 km, Godugn - stenåldersgrotta
1,6 km, Lau käldu
3,9 km, Visbjerg

Runor

4,4 km, En av våra kyrkor

Saga

3,1 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

1,3 km, Bandeläins täppu
3,1 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

0 m, Altartavlan i Lau kyrka
26 m, Medeltida föreställningar
2,8 km, Skördeundret i När
16 m, Triumfkrucifixet i Lau
18 m, Tvivlaren i Lau

Stenrösen

3,1 km, Digerrojr

Stränder

3,2 km, Lausviken
5,3 km, Svajde

Ängen

3,6 km, Käldänge