Bajänget, Bendes änge


Ängen - Anga - Nära - Karta

Gotland, Bajänget, Bendes änge - foto: Bernt Enderborg

Kanhända är det just här den nordiska sommaren bor - i gården Bendes strandäng alldeles norr om fiskeläget Baju.

Strandäng i Anga, Bajänge

Ängets totala areal ligger på omkring 10 hektar och det sägs vara ett av Gotlands största hävdade ängen. Den sista biten är som du ser på bilden ovan en strandäng.

Bajänget, Bendes änge

Strandväxtligheten övergår till gutnisk miniatyrskog, där tallarna som bekant har egna personligheter, somliga solsnode, andra soleyls (se Gothlands Vext- och Fruchtbarhet).

Bendes änge, Bajänge

Strax står du i ett skönt änge med resliga ekar, björkar och en förunderlig mängd blomster. Änget är örtrikt, höskallra dominerar här och var, men också krutbrännare, salepsrot och annat, bl a korskovall och svensk ögontröst är sevärda rariteter.

Äng i Anga, Bajänge

Lite längre upp i änget (10 hektar motsvarar fyrkantigt uttryckt en kilometer gånger en kilometer) har det fordom varit en åker men nu får det väl sägas vara en osannolikt örtrik slåtteräng, ty änget brukas och hålls i skick av folk som vet hur det skall gå till (bönder alltså). Änget är därför växande gröda, allemansrätten gäller förstås, och du får inte förstöra växande gröda.

Skogslilja i Bendes änge, Bajänge

Emellanåt får vi frågor var man kan få se den ena eller andra sortens blomma, och emellanåt svarar vi att dom växer på marken och man måste kika efter. Bajänget är ett bra ställe för sånt. Det finns vätar här och var förresten.

Bajänget, Bendes änge

Änget är makalöst, ett av de vackrast belägna på världens bästa ö.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

306 m, Baju fiskeläge
2,4 km, Hammars fiskeläge
4,8 km, Hangrebod fiskeläge

Gravfält

2,4 km, Trullhalsar

Historia

2,4 km, Flytande järn
2,2 km, Snäckänge med länningar

Kuriosa

2,4 km, Vackert så

Kyrka

3,9 km, Anga kyrka

Kåseri

6,0 km, Flyttblock

Målningar

3,9 km, Angakoden
4,0 km, Bernhardinus av Siena
4,0 km, Den stekte Laurentius
4,0 km, Drakdödaren i Anga
4,0 km, Själavägningen i Anga

Platser

5,5 km, En gammal kvarn
2,4 km, Vendeltida solur

Skulptur

3,9 km, Triumkrucifixet

Stenrösen

4,3 km, Bjärs hög, Bjärs backe
3,2 km, Båticke i Anga

Ängen

4,0 km, Anga prästänge
0 m, Bajänget, Bendes änge
2,4 km, Liste ängar