Bangstenen i Sundre


Kuriosa - Sundre - Nära - Karta

Gotland, Bangstenen i Sundre - foto: 0

Den 40 x 65 cm stora sten som ligger på kullen cirka 50 meter öster om Majstregårdens entré har lagts dit som ett minne efter en undersökning som Statens Naturvårdsverk gjorde i oktober 1972.

Under fem dagar hade 60-tal utvalda kvinnor (tolv varje dag) samlats vid Majstregården. Med olika mätmetoder och känsliga instrument avlästes kvinnornas reaktioner då de blev utsatta för ”bangar” från flygplan. Vid ett flertal tillfällen flög plan av typen J37 Draken över Hoburgen i överljudsfart på mellan 2000 – 6500 meters höjd. I projektet ingick även forskare från USA och Frankrike.

Bangsten i Sundre

Också de kreatur som gick och betade på fälten var med i undersökningen. Det sägs att dessa inte ens rörde på huvudet då ”bangen” kom, däremot rapporterades att flera hus i området hade fått fönster krossade.

/text Anders Hellgren, foto Bernt Enderborg

Ps. Guteinfo tackar Anders Hellgren för den utmärka informationen. Stenen ligger på backen alldeles bakom Majstregården, Femtburg (Femteburg) lär den kallas. Ds.

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

3,6 km, Klasens bodar - fiskeläge

Kastaler

3,0 km, Sundre kastal

Kuriosa

0 m, Bangstenen i Sundre
2,9 km, Kan du gissa

Kyrka

2,9 km, Sundre kyrka

Naturreservat

3,5 km, Muskmyr
2,3 km, Vaktbackar

Platser

1,9 km, Gullstaini - guldstenen
533 m, Hoburgs fyr

Stränder

3,3 km, Kettelviken