Bibos fiskeläge


Fiskeläge - Västergarn - Nära - Karta

Gotland, Bibos fiskeläge - foto: Bernt Enderborg

Fiskeläget som ligger alldeles norr om Kronholmen är uppköpt i sin helhet (135.000 kr per m2) och är som fiskeläge betraktat inte något att se. Vi har det med på Guteinfo bara för att man ser det i olika listor ibland.

Bibos fiskeläge

Den sista vägstumpen på bilden är enskild så man får inte köra ner där, men det är bara en kort promenad. En liten sorts parkering finns strax efter att man svängt av stora vägen.

Bibos fiskeläge

På sätt och vis har det behållit lite av sin rätta stil i alla fall.

Bibos fiskeläge

Det finns kvar en modernare ränna för småbåtar. Den pekar nästan rakt ut mot Västergarns utholme. 1713 byggdes en vallanläggning för ett antal musköter på Kronholmens norra udde och ännu vid denna tid omtalades Bibosviken som en bra och djup vik (du ser faktiskt vallanläggningen på Kronholmen på bilden ovan - Athos, Porthos och grabbarna hade kunnat käka frukost där, den riktiga d'Artagnan dog dock redan 1673).

Bibos fiskeläge

I Bibosvik finns också några gamla länningar kvar, se översikten, som är en äldre tids hamnanordning. Det är inte gott att veta hur gamla de är, det finns inget att studera, men det var emellertid inte detta utan själva viken som var anledningen till att jag tog några kort. Viken var nämligen för länge sen början på inseglingsrännan till Västergarns hamn, och under vikingatiden kanske också till Paviken; länningarna på bilden är dock för nya för att vara vikingatida. Västergarn är ett av Gotlands mest intressanta områden vad gäller vikingar, se Vikingarnas Västergarn.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

3,6 km, Packad sill

Fiskeläge

0 m, Bibos fiskeläge
2,5 km, Valbyte fiskeläge
2,1 km, Västergarn fiskeläge

Fornborgar

2,2 km, Västergarnsvallen

Företag

2,4 km, Strandvägens pensionat

Gravfält

5,7 km, Djaurmänni, djurmännen

Hamnar

2,0 km, Västergarn hamn

Historia

836 m, Ett vendeltida skeppsvarv vid Paviken
1,5 km, Fiskerännorna i Västergarn
1,5 km, Vikingarnas Västergarn

Kastaler

1,6 km, Västergarn kastal

Kuriosa

1,4 km, Vikingatida hamn i Västergarn

Kyrka

2,1 km, Västergarn kyrka

Kåseri

4,2 km, Playa del Zeroeit

Magiska Gotland

1,0 km, Viking konkret

Museer

2,3 km, Smaklösa museum

Målningar

2,1 km, Daniel och Habackuk

Naturreservat

931 m, Paviken

Platser

2,4 km, En kvarn i Västergarn

Stenrösen

5,1 km, Hägroir, Högrör stenröse i Sanda
5,7 km, Stenröse i Västerbykvia, Djaurgatu
4,7 km, Ullviar

Stränder

3,5 km, Tofta strand
2,0 km, Västergarn strand

Ängen

5,2 km, Övide änge

Öar

1,2 km, Kronholmen
3,1 km, Västergarns utholme