Västerhejde kyrka


Kyrka - Västerhejde - Nära - Karta

Gotland, Västerhejde kyrka - foto: Bernt Enderborg

Väl bevarad romansk kyrka med kor, absid, torn och långhus med platt innertak uppförd i mitten av 1200-talet.Den traditionella tornhuven ersattes 1856 av ett trappgaveltorn ritat av F.W. Scholander. Sakristian tillkom 1884. Inredning till större delen från 1600-talet.Dopfunten är från 1600-talet, skänkt av Oluf Lundsberg 1681.Också predikstolen är från 1600-talet, dekorerad av ovannämnde domare Lundsberg 1672. Som synes har kyrkan en absid vilket inte syns på de exteriöra bilderna.Altartavlan vars centralmotiv du ser ovan, är utförd av Johan Bartz 1662. Vi har berört den förut, se Gud fader själv och Moses (han har horn).

Lite mer
För folk med intresse för runor kan vi nämna att Gairvald i Bjärs och hans hustru lät begrava sig på 1300-talet under en runpydd gravsten, som finns för beskådan, fast det är svårt att veta vad man egentligen ser. Ett slags kors med en ring runt (uti vilken de fullt läsbara runorna finns) och därunder nånting. Se själv:Runor på 1300-talet är väl inte så där förfärligt vanligt. Under den här tidsperioden förutsätts ju vanligt folk vara analfabeter såvitt de inte var präster och hade studerat latin på internationella skolor. Allt det där är förmodligen fel. Folk var inte dummare än vad vi är i dag.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

5,5 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005

Bildsten

2,3 km, Forse bildsten
1,9 km, Suderbys bildsten

Fiskeläge

3,9 km, Ygne fiskeläge

Fornborgar

3,3 km, Hallbro slott

Historia

3,6 km, Rövar Lilja
3,8 km, Tecktors grav

Kyrka

3,8 km, Stenkumla kyrka
4,4 km, Träkumla kyrka
0 m, Västerhejde kyrka

Målningar

7 m, Batseba i Västerhejde kyrka
14 m, Gud fader själv i Västerhejde
297 m, Moses i Västerhejde

Naturreservat

3,4 km, Högklint

Platser

4,1 km, Södra hällarna i Visby

Runor

3,8 km, Gårdsägare i Danmark

Skulptur

4,4 km, Processionskrucifix
3,9 km, Strumpor till alla

Socken

3 m, Västerhejde socken

Stränder

3,0 km, Fridhem

Ängen

2,4 km, Kuse änge, Lillängen
3,8 km, Stenkumla prästäng

Färjor

6,3 km, Destination Gotland