Gårdskors på Gotland


Historia - Eksta - Nära - Karta

Gotland, Gårdskors på Gotland - foto: Bernt Enderborg

Vid Bopparve i Eksta lyser gårdskorset över taken. Det är en gotländsk tradition det där, gårdskors, trots att det nuförtin inte finns så många bevarade. Och traditionen är så gammal att den sägs härröra från den första kristna tiden, dvs vikingatid eller till och med Vendeltid (Kolonisationstid), se t ex bildstenen från Hellvi.

Gårdskors på Gotland, Lauks i Lokrume

Ovanstående gårdskors återfinns vid Lauks i Lokrume (det är baksidan på korset), där det också finns ett välbevarat packhus från medeltiden.

Givetvis har träet bytts många gånger men troligen restes korsen en gång i världen för att visa att gården var kristnad, och det antas därför att gårdens folk samlades runt gårdskorset för husandakter; och med tiden kanhända också grannarna deltog.

Gutasagan berättar om hur Gotland kristnades, se Den första kyrkan och mer praktiskt på sidan om Marias altare. Emellertid är det oklart när i tiden detta inträffade. Vi har väl i princip ett alltingsbeslut på att hela Gotland skulle vara kristet, se Kristendomen, statsreligion alltså, men då är vi nog framme på 1100-talet. Det antas att det fanns stavkyrkor redan på 900-talet, och då kanske den första prästen som togs med hem till Gotland är från detta århundrade (närmare 80% av det arabiska silvret från vikingatiden har ju hittats på Gotland varför vi med säkerhet vet att de internationella kontakterna var omfattande).

Gårdskors på Gotland, Bopparve i Eksta

Det är dock också så att vad gäller århundradena efter Kristi födelse så har man hittat omkring 80% av de romerska silverslantarna i Sverige. De internationella kontakterna går långt tillbaka i tiden, man har rent av funnit medelhavssnäckor i stenåldersgravar, och kanske ligger det något i det som Petrejus säger att på 500-talet återvände många goter till Gotland då de slutligt hade fått smörj, se sidan om ortnamnet Roma. Gårdskorsen kan gott ha varit föregångare till 900-talets stavkyrkor, varför traditionerna med gårdskors i alla fall är långt över 1.000 år - kanhända stod gårdskorset på bilden ovan redan i mitten av 800-talet då Ansgar hälsade på i Birka.

Vill du hitta till korset vid Boppare så pekar denna sidas vägbeskrivning dit, och vill du se gårdskorset vid Lauks i Lokrume så se vägbeskrivningen på denna sida (vägen). Vi skall också nämna att det finns en Guide till ringkors på Gotland.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

2,9 km, Kiosken i Djupvik

Bilder

2,8 km, Fredagsfoten
4,5 km, Kronvalls
3,4 km, Solnedgångsaktivitet

Fiskeläge

2,9 km, Djupviks fiskeläge
4,5 km, Kronvalls fiskeläge

Hamnar

2,9 km, Djupviks hamn

Historia

0 m, Gårdskors på Gotland
4,1 km, Sproge kyrkas byggnadsår stämmer

Kyrka

1,9 km, Eksta kyrka
4,1 km, Sproge kyrka

Magiska Gotland

3,3 km, En sträcka kust
2,9 km, Konstiga, underliga, magiska Gotland

Naturreservat

2,9 km, Ekstakusten
4,8 km, Ugnen fågelskyddsområde

Platser

3,2 km, Ekstakusten

Skeppssättningar

4,1 km, Braidfloar
2,8 km, Djupvik

Stränder

4,8 km, Bottarvestranden eller Gustavs
3,1 km, Djupviks strand
3,7 km, Sandhamn

Ängen

4,9 km, Solsänget