Karbunkelstenarna


Saga - Visby - Nära - Karta

Gotland, Karbunkelstenarna - foto: Bernt Enderborg

Strelow säger i sin Guthilandiske krönika anno 1600-talet om Valdemar Atterdags brandskattande av Visby 1361 bl a att:

"Siden röfuede hand alle Kircher och Closter deris Sölff, Guld oc dyrebare Steene fra, som hand alle vegne aff Billederne lod udgrafue, besynderlig i Vor Frue Kircke, de to Carbunckel steene, som sade i Muren, som steden i Muren endnu baer vidne om, huilcke om natten skinede saa klare som Solen om dagen, och vagade huer nat 24 Vecter om samme Kircke, ingen at gaa der ofuer efter Soelens Vndergang ved deris Liffs fortabelse".

Snöbohm säger 1871 i en fotnot i boken Gotlands land och folk: "Hvad åter beträffar de mystiska karbunkelstenarne uppgifver folksägnen, att de sutit icke i S:ta Maria eller Vårfrukyrkan utan i stenrosetterna på den höga gafvelmuren af S:t Nicolai kyrka."

Stenrosetterna på S:t Nicolai är just jämt vad som syns på bilden ovan. Rosetterna är alltså skapade efter att Valdemar Atterdag lade beslag på Karbunkelstenarna som höll vakt nätterna genom och vilka kostade den livet som vågade trotsa dem.

Det är alltså många nattugglor i dagens Visby som har Valdemar Atterdag att tacka för sitt liv.

- Visste Du det?

Karbunkelstenarna i Visby

Det är inte många som vet vad en karbunkelsten är för nåt? Var får man tag i såna?

De här omtalade karbunkelstenarna kommer från havets djup och ägdes av ett besynnerligt djur, som om nätterna steg upp ur havet och lekte med en stor klart lysande sten på så sätt att det kastade upp den högt i luften för att sedan fånga den igen. En gång slog emellertid stenen ner hårt i backen och sprack i två delar.

Folk i Sundre lyckades bemäktiga sig dessa två hälfter och murade in dem i kyrkans södra vägg. Men av någon anledning så fördes stenarna till Visby varför Sundreborna lagade hålen med två kvarnstenar. Du kan när som helst åka ut till Sundre kyrka och titta på kvarnstenarna, fotot ovan är därifrån.

- Saga?

- Nej visst inte. Varför skulle de ha använt sig av runda stycken då de byggde kyrkan på 1200-talet?

Fram till 1917 förekom karbunkelstenar i Bibeln. Det stod i Hesekiel 28:13 bl a:

"I Eden, Guds lustgård, var du, höljd i alla slags ädelstenar: karneol, topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd."

Riktigt vad det där handlar om vet jag inte men i Bibeln 2000 är karbunklarna i texten utbytta mot rubiner, varför det bör ha varit ett härligt rött ljus då karbunklarna satt kvar i S:t Nicolai. Och det där kan man förstås ha tankar om. Var det vackert ljus i Visby som i Eden eller var ljuset måhända likadant som i Red light district? I förbigående påminner vi om att flickorna byggde sig en egen kyrka, S:t Mikael, och i litteraturen förundrar sig Röde Orm över Muntra skökor i gutarnas vi.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

531 m, Almedalsveckan 2006
469 m, Almedalsveckan 2009
535 m, Almedalsveckan 2010
446 m, Almedalsveckan 2012
563 m, Almedalsveckan 2014
556 m, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

1,0 km, Demonstrationen för vägpris 2012
540 m, Företagardagen 8/11 2007
588 m, Invigningsgala Gotland pride 2013
559 m, Kultur i natten
627 m, Kulturting 2007
858 m, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna
1,9 km, Mal- eller slungstenar
620 m, Maskeraden 2010
171 m, S:ta Gertrud
327 m, Stora Torget den 29 april 2007
340 m, Sveriges största sevärdhet - ringmuren
573 m, Tullar vid portarna
656 m, Vattendagen 2015
1,9 km, Vi skämmer ut oss
736 m, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg
2,1 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005
602 m, Visbydagen 2011
566 m, Återställ hålen
350 m, Öppen ruin

Bilder

211 m, Hertik Erik
869 m, Jolly Roger
730 m, Kalkugnar
237 m, Massor av kärlek
333 m, Svärdet i stenen
367 m, Sånt här är tråkigt att läsa
259 m, Var är medeltiden
170 m, Vinter i Visby
301 m, Väktargång | Ringmuren

Fakta

382 m, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

3,0 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

184 m, De blommande trädens glada tankar

Fornborgar

5,4 km, Bygdeborg i Väskinde

Gravfält

3,7 km, Annelund gravfält

Guide

1,9 km, Gatuvalven i Visby

Hamnar

862 m, Visby hamn

Historia

558 m, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby
1,1 km, 1361 - massgravar på Solens berg
1,0 km, Brandskattningen av Visby 1361
97 m, Elvatusen jungfrur
1,9 km, En kalkugn från 1200-talet
199 m, En stor katastrof 1566
643 m, Ett skott i tornet
975 m, Galgberget
389 m, Gråbröder - Franciskaner
439 m, Halshuggningen 1342
203 m, Henrik Lejonet
1,0 km, In Gothlandia et Mari spes mea
564 m, Infördes tull till Visby 1288
117 m, Kristi riddares gård på riddarnas ö
211 m, Mariaprocessionen
110 m, Petrus de Dacia - Sveriges första författare
1,9 km, S:t Augustinus och S:t Nicolai
423 m, Skampålen på Klinttorget
1,9 km, Snäckskogen i Boge
385 m, Stadens blomstring
1,0 km, Sören Norby
1,0 km, Sören Norby slår bondekungen
947 m, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523
90 m, Vad sa Petrus de Dacia 1288
435 m, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås
1,9 km, Varför kyrkan i Wi inte brändes
340 m, Varför ruinerades Visby
324 m, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna
458 m, Visby lades i aska 1362
449 m, Visby stadslag
359 m, Visby under medeltiden
228 m, Visby under stenåldern
388 m, Visby underkastelsebrev
435 m, Visbys storhet under medeltiden
651 m, Världsarvet Visby

Kalkbrott

5,4 km, Follingbo kalkbrott

Konst

497 m, Anna Nyberg - A story to be told
528 m, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

596 m, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

230 m, Bödelsstugan står kvar
93 m, Djävulens spik
216 m, Fan i helvete
356 m, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin
99 m, Jacob av Charra
534 m, Kanonen vid Wallers plats
1,9 km, Norra stigluckan vid Visby domkyrka
4,9 km, Ölbäcks värdshus

Kyrka

196 m, Visby domkyrka - S:ta Maria
588 m, Vårdklockans kyrka

Kåseri

1,1 km, Den 6 juni 2002
328 m, Elda på
640 m, Försköna Visby
890 m, Gutavallen - vad menas
559 m, Jättesnygga brudar
343 m, Kruttornets finesser
1,0 km, Kärleksstigen, Hälsans stig
196 m, Nordiska naturväsen
345 m, Nåt att titta på
620 m, Ringmurskaries
311 m, Strandpromenaden
164 m, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

950 m, Barflickor på Effes
237 m, Dei jär ret vackat
217 m, Domkyrkoberget i Visby
294 m, En helt vanlig kväll
428 m, En sommarbild
5,7 km, En vinterpromenad 2007
253 m, Ett andningshål - Botaniska trädgården
126 m, Förlova dig på Gotland
162 m, Gotland året runt
142 m, Krumelurer i Botaniska Trädgården
339 m, Under putsen
555 m, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

586 m, Burmeisterska huset
416 m, Clematishuset
613 m, Donnerska huset
182 m, Engeströmska huset i Visby
925 m, Huset med målningarna
4,2 km, Hästnäs
247 m, Johan Målares hus
461 m, Liljehornska huset
773 m, Tjärkoket
427 m, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

260 m, Danska pannkakor på Medeltidsveckan
208 m, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003
221 m, Medeltidsveckan 2005 - några bilder
220 m, Medeltidsveckan 2006
233 m, Medeltidsveckan 2006 - några bilder
271 m, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti
238 m, Medeltidsveckan 2010
202 m, Medeltidsveckan 2012
282 m, Medeltidsveckan 2013
211 m, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

2,6 km, Bergbetningen
5,4 km, Brucebo
1,0 km, Galgberget, naturreservat
1,9 km, Reveln fågelskyddsområde
4,9 km, Ölbäcks

Platser

486 m, Almedalen
413 m, Birgers gränd
163 m, Botaniska Trädgården
207 m, Dansa, din djävul
262 m, Fiskargränd i Visby
233 m, Paviljongsplan
247 m, Rackarbacken
193 m, Salomos stenbrott
3,6 km, Södra hällarna i Visby
2,7 km, Åhsbergska hagen

Rauk

3,6 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

301 m, Dalmanstornet
427 m, Ett torn i Östergravar
374 m, Fiskarporten
293 m, Jungfrutornet
875 m, Kajsartornet
271 m, Kaponniärerna
364 m, Kruttornet - Visby kastal
640 m, Kvarntornet
247 m, Kärleksporten
464 m, Lilla Strandporten
338 m, Lübeckerbräschen
252 m, Långa Lisa
268 m, Murfallet
264 m, Mynthuset
376 m, Nordergravar
271 m, Norderport
328 m, Portar i ringmuren
263 m, S:t Göransporten
1,0 km, Segeltornet
306 m, Sidledes skytte
362 m, Silverhättan eller Kames
1,1 km, Skansen Havsfrun
348 m, Snäckgärdsporten
364 m, Sparbössan
268 m, Sprundflaskan
798 m, Stor Christin
1,0 km, Storhenrik, Store Henrik
1,0 km, Söderport
748 m, Tjärkoket
994 m, Valdemarsmuren
343 m, Östergravar i Visby
568 m, Österport

Ruin

1,9 km, Allmänt ruiner
223 m, Drottens ruin
93 m, Helgeands kyrkoruin
305 m, Ryska kyrkan
76 m, S:t Clemens ruin
597 m, S:t Göran - kyrkoruin
669 m, S:t Hans och S:t Pers ruiber
263 m, S:t Lars ruin
744 m, S:t Mikael
104 m, S:t Nicolai ruin
198 m, S:t Olof ruin
352 m, S:ta Carin ruin
105 m, S:ta Gertrud ruin
1,1 km, Solberga Kloster ruin
1,0 km, Visborgs slott

Runor

670 m, Evigt medan världen vakar

Saga

374 m, Carins blomma
295 m, Jungfrun i tornet
0 m, Karbunkelstenarna
1,1 km, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

201 m, Den återuppståndne i domkyrkan
198 m, Jungfru Maria
177 m, Klädd i solen i Visby
203 m, Markus, evangelisten
194 m, Änglavingar

Stränder

2,6 km, Gustavsvik
1,2 km, Norderstrand
3,7 km, Snäck
646 m, Visby havsbad

Träsk

5,7 km, Svaide vät

Visby

487 m, 25 juli 2003
325 m, De första spåren
320 m, Klinten
311 m, Stora Torget
526 m, Strandgatan
697 m, Välkommen till Visby

Färjor

1,4 km, Destination Gotland