Martorn - Eryngium maritimum


Flora

Gotland, Martorn - Eryngium maritimum - foto: Bernt Enderborg

Enstaka bestånd av denna fridlysta strandväxt från Medelhavet och Atlanten, säger Floran, når Öland, Gotland, Gotska Sandön, Dagö och Ösel. På Gotland breder den sakta ut sig på grund av den alltjämt fortgående minskningen av betande djur längs stränderna men i övrigt är bestånden tämligen statiska. Martorn finns också i västra Blekinge, Skåne och på västkusten.

Martorn

Det förefaller vara en stryktålig växt då den växer i glödhet sand - varmt så att man inte kan stå still med bara fötter - och den verkar trivas i flockar.

Martorn

Martorn sprider sig genom ett djupt liggande rotsystem och kan föröka sig vegetativt, säger Floran vid namn Ölands och Gotlands växtvärld utgiven av Natur och Kultur 1988. Den blommar i juli-augusti.

Martorn

För att skydda sig mot vätskeförluster har bladen och stjälkarna ett blågrått vaxlager. De breda, hårda bladen ser på något sätt majestätiska ut med sin beväpning av taggiga tornar. Man försöker helt enkelt inte att plocka den, något som också är förbjudet genom fridlysning.

Ett litet bestånd växer i den lilla viken alldeles före raukfältet Folhammar, varifrån korten kommer, men du kan också hitta dem norr om Sysneudd.
/text och foto Bernt Enderborg