Västergarn kyrka


Kyrka - Västergarn - Nära - Karta

Gotland, Västergarn kyrka - foto: Bernt Enderborg

Västergarn kyrka består endast av en byggnad med takryttare från mitten av 1200-talet; möjligen kunde byggnaden inte slutföras på grund av inbördeskriget år 1288.

Predikstolen i Västergarn kyrka

Predikstolen har placerats i höjd med altaret, ovanligt, och är från 1600-talet någon gång, vilket nog den största delen av inredningen också är. Ovan visas Lukas från predikstolen med sin symbol tjuren, jfr Havdem kyrka, se också Målningar i kyrkan - vem är det. Alla evangelister finns målade på predikstolen, Matteus på ett lite annorlunda sett; en sida om denna målning kommer så småningom.

Dopfunten i Västergarn kyrka

Dopfunten är av en ovanlig modell för Gotlands del. Den är daterad till 1592, annars brukar dopfuntarna ju vara från 11- eller 1200-talet eller så.

Altartavlan i Västergarn kyrka

Altartavlan från 1600-talet är i mitt tycke politiskt propaganda, se den i Näs, men det finns säkert en och annan som tycker annorlunda. Det centrala på tavlan är Abrahams offer av sin son, vilket jag alltså tyder som ett budskap om att hålla klaffen och lyda överheten, passande för 1600-talet. Det kan tolkas på annat sätt, se dock votivskeppet:

Votivskepp i Västergarn kyrka

Votivskeppet liksom altartavlan är från 1600-talet och skänkt av Marcus Schröder, den danske hamnfogden i Västergarn mellan 1632 och 1644; han var från Åbenrå i sydligaste Danmark (danskarna säger nog Aabenraa och tyskar Apenrade).

Skeppet är väldigt väl bestyckat, kanoner överallt, och man kan gott undra om dåtidens skepp verkligen såg ut så eller om det är ytterligare ett budskap. Längst upp på aktern finns en målning av någon, kanhända Marcus själv, som tillsammans med borgmästare och råd i Visby lyckades få utförseltullen på obränd kalksten fördubblad - mera om detta kommer på den sida på jobbar på: Kalk och kalksten på Gotland - och därvid är det ju bra om folk vet vem som bestämmer, med hjälp av kanoner om så behövs.

Orgelläktaren i Västergarn kyrka

Också orgelläktaren visar bilder av Jesus och lärjungarna, ovan ser du från vänster: Petrus, Jesus, Andreas och Johannes; de finns nog där allihopa ty bilden ovan är bara en liten del. Orgeln är från 1857.

Kyrkoruinen i Västergarn

Utanför kyrkan finns rester av både kyrkobyggnad och kastal från 1100-talet. Kortet är taget från kastalruinen och vi ser alltså vad som återstår av den andra kyrkan.

Det som är riktigt häftigt när man besöker kyrkan är måhända Västergarnsvallen som löper i en halvcirkel med ändarna i havet alldeles bakom kyrkan. Vallen är byggd av vikingar, se Vikingarnas Västergarn.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen