Gud Fader i Ganthem


Målningar - Ganthem - Nära - Karta

Gotland, Gud Fader i Ganthem - foto: Bernt Enderborg

Redan i Moseböckernas många bestämmelser finns förbud mot avbildningar av varelser i himmelen, men vad gäller kyrkan här i västvärlden har man aldrig brytt sig om detta, även om det sägs att calvinisterna en gång i världen bråkade.

Alldeles över den korsfäste på altartavlan i Ganthem medeltida kyrka finns en bild av en kung av något slag, kanhända är det Gud själv. Altartavlan är dock en kopia som förfärdigades 1901 av den från 1300-talet, men det har ingen betydelse för denna sida.Här är en liten inzoomning av vad jag tror är Gud själv; jag skall ta bättre bilder vid något tillfälle. Kanske kan det överraska en och annan att Gud ser ut som en människa, en långskäggig karl, men så är det.Den magnifika och välbevarade passionsfrisen från 1400-talets mitt i kyrkan visar ovanstående, inte särskilt vanligt, och det tör såvitt jag begriper vara Fadern som håller sonens kors, eller om det möjligen är han själv som uppstånden som gör detta.

- Vad tror du? Är det Fadern, som i Västerhejde, eller är det bara någon kryptisk framställning av Jesus i två olika uppenbarelseformer?

Lite annat - vad krävs för en fri vilja
Jag brukar irritera mina läsare med lite annorlunda spörsmål här och där, och nu när vi har Gud på bild så ges tillfälle för lite sånt:

- Finns Gud?

Det är två problematiska ord - vad menas med att något finns, och vad är egentligen Gud? Men dessa ord skall vi helt sonika bortse från och i stället vända på steken.

- Äh, förresten, jag kan ställa ett par frågor till dig: din kärlek till din underbara fru, finns den? Om den gör det, vad är den?

Först skall sägas att längst ner på sidan om Tvenne fiskar på Hörsne kyrka anställer jag funderingar om din fria vilja med tanke på Jesus' göranden och låtanden, slutsatsen är att underverk, mirakel och sånt bara är dumheter, och på sidan om Tänkaren i Lye sägs att du faktiskt inte ens skulle vilja kunna bevisa att Gud finns eftersom det får rätt obehagliga konsekvenser.

Tillbaka till steken. Om Gud inte finns, finns inte heller någon ande, eller själ, allting i oss är materia och olika funktioner, en sorts listiga dna-funktioner som får dig att fungera. Detta innebär i sin tur att om vi hade tillräckligt bra kunskaper om dessa funktioner skulle vi exakt kunna räkna ut vad du tycker, vad du har haft för dig och till och med vad du kommer att göra, eller med andra ord: du har ingen fri vilja - det är bara som du tror (det tycker t ex Kant, som dessutom motiverar det hela likadant). Och ifall du tar och tänker lite närmare på det där så kanhända du också inser att Gud inte gärna kan vara allsmäktig, ty om så är fallet har du heller ingen fri vilja, och kyrkans verksamhet, rent av religionen i sig, är bara en sorts kalkyler.

Platon som är tidernas störste filosof sa bl a att om Gud inte fanns, skulle vi uppfinna honom.

- Det är korrekt.


----- här är denna sida slut -----

Jag har resonerat lite grann om ovanstående förut, drog jag mig helt plötsligt till minnes, på sidan om Syndafallet i Burs, där jag uppmanar till äppelätande.

Och jag skall väl också säga att en gång fick vi en insändare om att det stod en massa ovidkommande saker på en sida samt att Gotlands kommun tycker att Guteinfo är för personlig för att vara marknadsföring. Men jag tycker, som du kan läsa överallt, att kultur är skojigt och fullt av tankar, vilket är ganska långt från årsangivelser och namnetiketter. Läser du hela denna sida så får du förresten årtalen men däremot inga namn, för vi vet inte vem som har skapat den konst och den kultur som visas (det är i vart fall inte de småpåvar som har till yrke att snedvrida Gotlands utveckling och ställa till ekonomiska katastrofer), men kanhända, vilket är målet, har du fått med dig några tankar från Gotlands kultur när du besöker Ganthems enastående kyrka för att beskåda målningen som föreställer Gud.

Vi kan förresten inte visa dig Gud själv för han är självlysande, och ljuset är så starkt att man inte tål det. Moses blev t ex lite självlysande efter att han på berget fått de tio buden, han glänste, se Moses i Västerhejde.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen