Bildstenar i det fria


Bildsten - Hejnum - Nära - Karta

Gotland, Bildstenar i det fria - foto: Bernt Enderborg

De gutniska bildstenarna är som bekant spännande saker. De ståtligaste har burits iväg för att konserveras i museer eller gömts undan i numrerade kartonger i experternas magasin. Men en och annan står dock kvar ute i Guds fria natur och minner oss om forna tider ehuru det emellanåt tycks som att man försöker beröva gutarna denna unika konstform genom att hänföra den till influenser inhämtade utifrån, och oftast sägs den visa saker som hänt någon annanstans.

Det pågår ett projekt där alla bildstenar skall skannas in i 3d och publiceras för alla på nätet, se här; det är gigantiska filer om du funderar på att ladda ner. Laila Kitzler Åhfeldt som har sysslar med detta tycks vara övertygad om att bildstenarna blott är kopior av annat, och dessutom dåligt utförda, bl a så här säger hon i en intervju: "På dessa två stenar har samma mallar använts till några av motiven som hästen, hunden och knutarna, men på lite olika sätt. Det tyder på att det är två stenhuggare som hade tillgång till samma uppsättning av mallar. De har försökt applicera en keltisk flätornamentik, men istället för att lägga ut mönstret efter geometriska principer som en fullärd hantverkare från exempelvis Irland skulle ha gjort, så har de använt mallar/schabloner för att få det rätt."

Bildstenen ovan ligger alldeles vid infarten till Mallgårds i Hejnum socken; gården ligger alldeles efter vägen till Fole om man kommer nerifrån kyrkan. Av formen att döma så hör den hemma i 800-talet, se Bildstenar, och det ligger nog någon grav alldeles där; hela backen strax efter den sköna Hejnumsdalen på väg mot Lokrume är förresten översållad med gravar.Och fortsätter du ytterligare några hundra meter mot Lokrume så passa på att kika ut över åkrarna upp mot Riddare, ty där står också en bildsten där den alltid har stått.Här en lite bättre bild på bildstenen. Också denna torde höra hemma i 800-talet, dvs ett par hundra år äldre än den myckna runstenristandet i Svealand. Stenen står som synes alldeles i kanten av en kanal och lutar betänkligt mot sitt öde. Det var vikingar som reste dessa stenar, och lämningar efter vikingar ser man lite här och var på Gotland, men arkelogerna säger att man inte har hittat särskilt många bostäder efter dem. Förmodligen beror detta på att de bor kvar på ungefär samma ställen, också på backarna i Hejnum.

Vill du se andra bildstenar på plats så finns sådan t ex vid Änges i Buttle, Suderbys i Västerhejde, Bro kyrka, där det finns bildstenar i inclusoriet också, eller varför inte Det frusna grälet, också i Bro, eller Forse bildsten. Du kan också söka på bildstenar, eller kika på kartan.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen