Tussilago, hästhov, hästhovsört


Flora

Gotland, Tussilago, hästhov, hästhovsört - foto: Bernt Enderborg

Tussilagon tittar fram tidigt på våren. På latin heter den, vilket Linné hittade på, "Tussilago farfara". Tussis på latin betyder hosta och hela namnet översatt blir "hostförjagare".Det gamla folkliga namnet, säger Wikipedia, eller ett av dem, är hästhov, vilket ju låter lärt och bra men från akademiskt synpunkt alltså inte är det.Mer om tussilago finns på den Virtuella floran.
/text och foto Bernt Enderborg