Sören Norby


Historia - Visby - Nära - Karta

Gotland, Sören Norby - foto: Bernt Enderborg

Severin Norbi, som det står på hans pengar, föddes omkring 1469 i en lågadlig dansk släkt och stupade någon gång år 1530 under kejsar Karls belägring framför Florens murar som le Capitaine Severin de Norby. En vän som givit sig tid att lyssna när han på äldre dar fick tid att berätta, skaldar på hans gravsten vid ett kloster utanför Florens:

Oceanum hostili toties qui sanguine tinxit,
a geliade Thyles littore ad usque Cronom,
quem non immerito Slaui, Suedipue Gothique,
Vandalicaegue urbes, extimuere ducem,
Norbyus haetrusco iacet hic Seuerinaus in antro,
a Florentina missus in astra pila.
Barbarus ille nequit captivum exting
Mergere non mediis Ennosigaeus aquis:
Debuit in Latio, velut orbis in arce, perire,
Tanta viti ut virtuis undique nota fortet.”

I sak meddelar skaldestycket att Norby färgade havet med fiendernas blod allt från frusna Thules kuster till Landskrona, som hövding injagade han fruktan hos slaver, svenskar, goter (gutar) och i de vendiska städerna. Nu vilar han i etruriskt valv, sänd till himlen med ett skott från Florens. Den moskovitiske barbaren kunde inte hålla honom fången, hanseaten kunde icke dränka honom i havets djup, utan så mycken manlig bragd kunde endast förgås i Latium för att hans rykte skulle spridas.

Norbys grav finns emellertid inte kvar. Steen Neergaard hade vänligheten att upplysa oss, se kommentaren nedan, att han förgäves sökt Norbys grav i Firenze (Florens på italienska), och efter forskning i Archivio di Stato di Firenze kommit fram till att Sören Norby begravdes i Monastero di Santa Brigida detto del Paradiso. Emellertid revs detta kloster 1776 varför hans grav inte längre står att finna.

Severin Norby som har en två gator uppkallad efter sig, en i Visby och en i Slite, var en stor man, men de skamliga illdåd som såväl tyskar, danskar och svenskar begick mot honom skulle ge vem som helst av oss mardrömmar. Några av illgärningarna förföljde honom livet igenom.

Sören Norbys källare i Rute på Gotland

Han var en sjökrigare. Danskarna ville ha honom i sin tjänst, svenskarna ville ha honom i sin tjänst, ryssarna ville ha honom i sin tjänst och han slöt sina dagar i den tyske kejsarens tjänst. Tyskarna bakband hans släkt och vänner och dränkte dem framför hans ögon, danskarna prisgav hans liv i ett svinaktigt förräderi och den ärelöse Gustav Vasa höll hans lilla dotter som gisslan tills hon försvinner i historiens töcken - han fick aldrig mer träffa henne. Och kanske är redan det så mycket att han enbart kunde förgås på romarnas mark.

Fotot ovan visar ett medeltida hus i Rute som kallas Sörens Norbys källare, kanske har han haft något magasin där eller så.

Sören Norby

Emellanåt läser man att Sören Norby var en sjörövarhövding som bara ställde till en massa förtret för den ärliga handeln på Östersjön. Så var det inte.

Historien vid början av 1500-talet är inte alls så klar och enkel som skolböckerna påstår. Tvärtom är det kaos och ingen vet riktigt säkert vad som gäller. Vem är kung? Vem har makten? Vad har hänt?

Sören Norbys rykte som sjörövare kommer nog från Malmö recess, där ju Gustav Vasa och den danske Fredrik upplöser den Nordiska unionen och drar upp gränserna mellan sina länder. Vid den tiden satt Sören Norby på Visborgs slott och han hyllade varken Gustav Vasa eller Fredrik. I stället hade han svurit trohet till Kristian II, som har det vanvettiga tillnamnet tyrann i svensk historia - i Danmark och på Gotland kallas han Kristian den gode emedan han försökte genomföra ekonomiska reformer så att de i princip livegna bönderna fick möjlighet att bli sina egna men detta stoppas av den danska adeln som i stället 1523 upphöjde Fredrik till kung varefter den gamla utsugarpolitiken kunde fortsätta.

För både Gustav Vasa och den danske Fredrik är förstås Sören Norby ett hinder, varför han utpekas som sjörövare i dokumenten. Men historien är långt ifrån klar. Varken Gustav Vasa eller Fredrik satt säker på sin tron när såna som Sören Norby hade svurit trohet till andra konungar. Ännu 1529 under det småländska upproret har Gustav Vasa mardrömmar om "wår hedzske fijende konung Christiern medt sitt anhang, Erchebiscopen, Berent van Meelen och Söffuerin Norby" (ur brev till meniga allmogen den 3 maj 1529). Notera gärna att Gustav Vasa själv kallar Kristian II för kung ehuru han enligt skolböckerna var avsatt.

Sören Norby är den störste sjöhjälte som någonsin har gjort Östersjön osäker för sina fiender. Det som kallas sjöröveri var förstås inget annat än krigsföring, men eftersom Severins Norbis sida förlorade så har eftervärlden utpekat honom som en sjörövare. Men så var det inte.

Om du tar del av Dansk Marinhistoria så kan du få se Norbys vapensköld och lära dig att danskarna har uppkallat skepp efter Søren Norby, en Missiltorpedbåt.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

530 m, Almedalsveckan 2006
594 m, Almedalsveckan 2009
524 m, Almedalsveckan 2010
623 m, Almedalsveckan 2012
487 m, Almedalsveckan 2014
503 m, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

312 m, Demonstrationen för vägpris 2012
569 m, Företagardagen 8/11 2007
500 m, Invigningsgala Gotland pride 2013
495 m, Kultur i natten
509 m, Kulturting 2007
376 m, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna
1,4 km, Mal- eller slungstenar
508 m, Maskeraden 2010
1,1 km, S:ta Gertrud
750 m, Stora Torget den 29 april 2007
1,3 km, Sveriges största sevärdhet - ringmuren
705 m, Tullar vid portarna
390 m, Vattendagen 2015
1,4 km, Vi skämmer ut oss
822 m, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg
1,2 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005
914 m, Visbydagen 2011
717 m, Återställ hålen
724 m, Öppen ruin

Bilder

920 m, Hertik Erik
251 m, Jolly Roger
1,7 km, Kalkugnar
1,0 km, Massor av kärlek
1,3 km, Svärdet i stenen
1,0 km, Sånt här är tråkigt att läsa
949 m, Var är medeltiden
1,0 km, Vinter i Visby
1,2 km, Väktargång | Ringmuren

Fakta

673 m, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

4,0 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

968 m, De blommande trädens glada tankar

Gravfält

4,7 km, Annelund gravfält

Guide

1,4 km, Gatuvalven i Visby

Hamnar

261 m, Visby hamn

Historia

573 m, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby
682 m, 1361 - massgravar på Solens berg
190 m, Brandskattningen av Visby 1361
1,1 km, Elvatusen jungfrur
1,4 km, En kalkugn från 1200-talet
933 m, En stor katastrof 1566
636 m, Ett skott i tornet
2,0 km, Galgberget
686 m, Gråbröder - Franciskaner
608 m, Halshuggningen 1342
929 m, Henrik Lejonet
96 m, In Gothlandia et Mari spes mea
707 m, Infördes tull till Visby 1288
1,0 km, Kristi riddares gård på riddarnas ö
898 m, Mariaprocessionen
1,1 km, Petrus de Dacia - Sveriges första författare
1,4 km, S:t Augustinus och S:t Nicolai
809 m, Skampålen på Klinttorget
1,4 km, Snäckskogen i Boge
661 m, Stadens blomstring
0 m, Sören Norby
55 m, Sören Norby slår bondekungen
245 m, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523
1,1 km, Vad sa Petrus de Dacia 1288
612 m, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås
1,4 km, Varför kyrkan i Wi inte brändes
732 m, Varför ruinerades Visby
745 m, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna
590 m, Visby lades i aska 1362
598 m, Visby stadslag
755 m, Visby under medeltiden
922 m, Visby under stenåldern
665 m, Visby underkastelsebrev
612 m, Visbys storhet under medeltiden
419 m, Världsarvet Visby

Kalkbrott

5,3 km, Follingbo kalkbrott

Konst

559 m, Anna Nyberg - A story to be told
554 m, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

495 m, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

1,2 km, Bödelsstugan står kvar
1,1 km, Djävulens spik
988 m, Fan i helvete
709 m, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin
1,1 km, Jacob av Charra
593 m, Kanonen vid Wallers plats
1,4 km, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

Kyrka

926 m, Visby domkyrka - S:ta Maria
559 m, Vårdklockans kyrka

Kåseri

150 m, Den 6 juni 2002
750 m, Elda på
633 m, Försköna Visby
643 m, Gutavallen - vad menas
605 m, Jättesnygga brudar
794 m, Kruttornets finesser
2,1 km, Kärleksstigen, Hälsans stig
1,1 km, Nordiska naturväsen
717 m, Nåt att titta på
653 m, Ringmurskaries
863 m, Strandpromenaden
995 m, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

301 m, Barflickor på Effes
1,1 km, Dei jär ret vackat
931 m, Domkyrkoberget i Visby
894 m, En helt vanlig kväll
728 m, En sommarbild
911 m, Ett andningshål - Botaniska trädgården
1,0 km, Förlova dig på Gotland
1,0 km, Gotland året runt
1,0 km, Krumelurer i Botaniska Trädgården
739 m, Under putsen
496 m, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

461 m, Burmeisterska huset
630 m, Clematishuset
437 m, Donnerska huset
866 m, Engeströmska huset i Visby
318 m, Huset med målningarna
5,1 km, Hästnäs
890 m, Johan Målares hus
585 m, Liljehornska huset
466 m, Tjärkoket
621 m, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

1,2 km, Danska pannkakor på Medeltidsveckan
1,1 km, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003
1,2 km, Medeltidsveckan 2005 - några bilder
1,2 km, Medeltidsveckan 2006
1,2 km, Medeltidsveckan 2006 - några bilder
1,2 km, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti
1,2 km, Medeltidsveckan 2010
1,1 km, Medeltidsveckan 2012
1,2 km, Medeltidsveckan 2013
1,1 km, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

3,6 km, Bergbetningen
2,0 km, Galgberget, naturreservat
1,4 km, Reveln fågelskyddsområde

Platser

596 m, Almedalen
640 m, Birgers gränd
989 m, Botaniska Trädgården
900 m, Dansa, din djävul
864 m, Fiskargränd i Visby
1,2 km, Paviljongsplan
1,2 km, Rackarbacken
909 m, Salomos stenbrott
2,5 km, Södra hällarna i Visby
3,8 km, Åhsbergska hagen

Rauk

4,7 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

1,0 km, Dalmanstornet
879 m, Ett torn i Östergravar
759 m, Fiskarporten
1,2 km, Jungfrutornet
380 m, Kajsartornet
1,2 km, Kaponniärerna
786 m, Kruttornet - Visby kastal
632 m, Kvarntornet
1,0 km, Kärleksporten
585 m, Lilla Strandporten
1,3 km, Lübeckerbräschen
1,2 km, Långa Lisa
1,2 km, Murfallet
1,2 km, Mynthuset
1,4 km, Nordergravar
1,2 km, Norderport
1,3 km, Portar i ringmuren
1,3 km, S:t Göransporten
110 m, Segeltornet
1,0 km, Sidledes skytte
1,3 km, Silverhättan eller Kames
77 m, Skansen Havsfrun
1,3 km, Snäckgärdsporten
976 m, Sparbössan
936 m, Sprundflaskan
465 m, Stor Christin
111 m, Storhenrik, Store Henrik
259 m, Söderport
483 m, Tjärkoket
288 m, Valdemarsmuren
1,0 km, Östergravar i Visby
713 m, Österport

Ruin

1,4 km, Allmänt ruiner
823 m, Drottens ruin
1,0 km, Helgeands kyrkoruin
796 m, Ryska kyrkan
979 m, S:t Clemens ruin
1,6 km, S:t Göran - kyrkoruin
399 m, S:t Hans och S:t Pers ruiber
785 m, S:t Lars ruin
468 m, S:t Mikael
1,1 km, S:t Nicolai ruin
908 m, S:t Olof ruin
727 m, S:ta Carin ruin
1,1 km, S:ta Gertrud ruin
692 m, Solberga Kloster ruin
91 m, Visborgs slott

Runor

397 m, Evigt medan världen vakar

Saga

706 m, Carins blomma
1,2 km, Jungfrun i tornet
1,0 km, Karbunkelstenarna
148 m, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

912 m, Den återuppståndne i domkyrkan
913 m, Jungfru Maria
869 m, Klädd i solen i Visby
928 m, Markus, evangelisten
995 m, Änglavingar

Stränder

5,8 km, Fridhem
3,6 km, Gustavsvik
2,2 km, Norderstrand
4,8 km, Snäck
551 m, Visby havsbad

Träsk

5,4 km, Svaide vät

Visby

561 m, 25 juli 2003
783 m, De första spåren
865 m, Klinten
764 m, Stora Torget
520 m, Strandgatan
409 m, Välkommen till Visby

Färjor

468 m, Destination Gotland