Ålarve


Naturreservat - Rone - Nära - Karta

Gotland, Ålarve - foto: Bernt Enderborg

Reservatet omfattar ett 174 hektar stort land- och vattenområde söder om Ronehamn.

Ålarve naturreservar

Kusten är här ovanligt flikig, och närmast havet utbreder sig flacka, låglänta och fårbetade strandängar. Vegetationen på strandängarna domineras helt av trift, som kan färga strandängen rosa när den blommar under försommaren.

Ålarve naturreservar

Andra vanliga strandängsväxter är strandmalört, gulkämpar, strandkrypa, revfingerört och gåsört. Inne i vikarna växer säv och blåsäv.

Ålarve naturreservar

Fågellivet på strandängarna är rikt. Till de häckande arterna hör bl.a. fiskmås, silvertärna och småtärna samt vadare som strandskata, rödbena, roskarl, tofsvipa, större strandpipare och skärfläcka.

Vitkindade gäss

En bit utanför stranden ligger fem mindre skär, av vilka Getorskär är det största. På Getorskär häckar bl.a. grågås och vitkindad gås, och här finns även en gråtrutkoloni.

Det höga kummel som står på Getorskärs östligaste del uppfördes 1858 och användes ursprungligen som inseglingsmärke för de segelfartyg som angjorde Ronehamn. På sydspetsen av Langård står ytterligare ett kummel från samma tid. Kumlen används fortfarande som riktmärken men numera mest vid fiske längs kusten.

Ålarve naturreservar

Den sydvästra delen av reservatet är bevuxen med en lågvuxen strandtallskog.

Ålarve naturreservat har ställts i ordning så att även de besökare som har något slag av handikapp skall ha möjlighet att njuta av områdets natur.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bageri

9,6 km, Heart of Sweden

Banker

9,9 km, Handelsbanken Hemse

Butik

9,8 km, Sudergolv AB

Byggbranschen

9,6 km, Byggman Gotland AB
9,9 km, Färghuset AB
9,8 km, Gotlandsbyggen AB
10,0 km, XL bygg Svahns

Caféer

9,9 km, Jonassons Bageri & Konditori

Däckservice

9,3 km, Hemse Bil & Däck
9,3 km, Kvarnbackens däck

Fastigheter

9,9 km, Dusehuset HB

Förening

9,9 km, Hemse Företagarförening
9,8 km, Hemsegården

Försäkringar

9,9 km, Länsförsäkringar Hemse

Guldsmide

10,0 km, Hemse Guld & Present

Gummivaror

9,2 km, Gotlands Gummifabrik AB

Gårdsbutik

8,2 km, Hulte Eko

Hantverkare

9,3 km, YIT Building Systems AB

Hundar

10,0 km, Alla hundar

Hårfrisörer

10,0 km, Hårknuten
9,9 km, Hårstudion
9,8 km, Salong Kaló

Kiosk

10,0 km, Hemse Tobak & Spel

Kläder

10,0 km, Hemse Beklädnadsaffär

Kommunikation

9,7 km, Gotlands Delgivningstjänst AB

Konsulter

9,7 km, LRF Konsult Hemse

Kontorsvaror

10,0 km, Hemse Krut & Pappershandel

Livsmedel

9,9 km, Coop Konsum Gotland
10,0 km, Hemse fiskaffär

Miljö

9,7 km, Hemse Skog & Miljö

Musik

9,7 km, Musikstudion Måsen

Post

9,3 km, Postcenter Hemse

Shopping

9,9 km, Elektronikservice AB
9,6 km, Ladan Hemse

Tyger

9,9 km, Hemse Tyg & Garn

Verkstäder

9,8 km, Hemse Skog & Maskin
9,7 km, Siltbergs Smide AB