Rone ytterholme


Naturreservat - Rone - Nära - Karta

Gotland, Rone ytterholme - foto: Bernt Enderborg

Areal: 183 hektar varav 46 hektar land och 137 hektar vatten.

Rone ytterholme ligger ca 4,5 km SSO om Ronehamn och knappt 2 km utanför Grötlingboholme. Ön har en yta av ca 46 hektar och en högsta höjd av drygt 5 m över havet. Ön betas sommartid av får.

Rone ytterholme hyser under en stor del av året ett rikt fågelliv. På ön häckar bl a grågås, vitkindad gås (660 par 1998), ejder (flera hundra par), småtärna, kentsk tärna (vissa år) och skräntärna.

I april-första hälften av maj rastar tusentals vitkindade gäss på ön. Det rör sig då främst om ryska fåglar som är på flyttning mellan häckplatser vid ryska Ishavskusten och övervintringsområdet i Holland.

Tillträde förbjudet 15 mars-15 juli och 1 oktober-15 november.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

5,0 km, Kapten Grogg i Ronehamn
5,0 km, Smaklösa på Kapten Grogg 2014

Fornborgar

5,7 km, Gudings slott

Magiska Gotland

4,5 km, Ett annat land österut

Naturreservat

2,4 km, Grötlingboholme
0 m, Rone ytterholme
4,9 km, Ålarve

Platser

3,7 km, Grötlingboudd

Stenrösen

6,1 km, Uggarde rojr

Stränder

4,9 km, Ronehamns bad