Raukar på S:t Olofsholm


Rauk - Hellvi - Nära - Karta

Gotland, Raukar på S:t Olofsholm - foto: Bernt Enderborg

På den nordöstra sidan av S:t Olofsholm finns ett litet vackert raukfält, de största är 5-6 meter höga.Man kanske inte åker till S:t Olofsholms bara för att kika på raukarna, men naturen är skön och det finns en del att titta på och en lång promenad.Det finns bl a kalkbrott, Ormicas byna hus (se längre ner), en liten strand, en hamn och som ovan på bilden underlig hällkust.Tvärs över Vägumeviken kan du se Cementa där som bekant trumlorna är igång.Här har du Ormicas byna hus. Det är från medeltiden och kallas S:t Olofs kapell. Ofta återkommer i litteraturen påståendet att S:t Olof kristnade Gotland, men det är inte sant. Gutasagan, som åberopas som underlag för detta felaktiga påstående, säger i klartext att det var köpmän som förde med sig kristendomen hem, och därtill säger sagan att det var Ormica, som mottog läran efter Olofs kännedom och uppförde bönehuset (byna hus). Men långt före Olofs besök hade den första kyrkan byggts i Vall, den andra i Visby och därtill flera kyrkor runt om på Gotland, se i tur och ordning: Den första kyrkan, Peters kyrka och Kristendomen.

Gotlands kommun påstår t ex på den hemsida de kallar Gotlands officiella turistinformation att det var S:t Olof som kristnade Gotland, men så var det inte.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen