Millumträsk

Beläget 4,5 km N Tingstäde k:a.

Reservatet omfattar ett 23 hektar stort gungflyområde beläget på den centrala delen av den numera nästan helt utdikade Elinghemsmyr, en gång i tiden en av Gotlands största myrar.

Den centrala delen av Millumträsk består av kalkbleke, och här växer endast ett fåtal växtarter, t.ex. ärtstarr och tagelsäv.

Blekeytan omges av mer sluten vegetation av källkärrskaraktär, och här finner man bl.a. axag, majviva, storsileshår och tätört. Här växer också den sällsynta orkidén gulyxne.

Den trädlösa myrvidden omges på alla sidor av små träddungar eller glesa skogsridåer som ofta har karaktären av en tall-vass-savann. Skogen domineras av tall men har bitvis ett rikt inslag av gran, björk, brakved och en.

Som en följd av att underlaget utanför själva Millumträsk består av kalkfattig kärrtorv, förekommer här flera kalkskyende och därmed på Gotland sällsynta växtarter som lopplummer, ullsäv, kråkris och odon (troligen enda växtplatsen på Gotland).
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Carin Olofsson

I närheten - fågelvägen

Artiklar

6,4 km, Vårsalong 2015 i Othem bygdegård

Bilder

4,9 km, Fornbyn Fallet

Historia

5,8 km, Den medeltida inkörsporten

Kuriosa

4,4 km, Marias altare

Kyrka

4,4 km, Elinghem ödekyrka
5,6 km, Othem kyrka

Museer

5,9 km, Polhemsgården
5,5 km, Tingstäde fästning

Målningar

5,7 km, Aposteln Paulus
5,6 km, Dionysius i Othem
5,6 km, Maria med Jesusbarnet

Naturreservat

0 m, Millumträsk

Platser

4,8 km, Kuttu, Kutkäldu

Stränder

5,3 km, Tingstäde träsk

Ängen

5,5 km, Othems korsänge, prästänget