Malms-Kyllaj


Naturreservat - Hellvi - Nära - Karta

Gotland, Malms-Kyllaj - foto: Bernt Enderborg

Areal: 4,2 hektar. Raukområde beläget vid kusten ca 4 km SO Hellvi k:a.

Naturreservatet Malms-Kyllaj ligger på den östra sluttningen av den inlandsklint som är belägen strax nordväst om Kyllaj hamn. På denna sluttning står ett 50-tal raukar, av vilka de högsta är fem, sex meter höga.I den nordöstra delen av reservatet ligger en välbevarad kalkpatron- och strandridargård uppförd på 1700-talet.

I den södra delen av reservatet finns en källa som kallas "Linnés brunn", eftersom Linné påstås ha släckt törsten här under sitt besök sommaren 1741.Vid reservatets södra gräns står en gammal kalkugn.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen