Mallgård källmyr


Naturreservat - Levide - Nära - Karta

Gotland, Mallgård källmyr - foto: Bernt Enderborg

Botaniskt intressant källkärrsområde, 6,1 hektar, i den sydvästligaste delen av Lojsta Russpark. Myren får sitt vatten från en liten bäck norrifrån men grundvatten sipprar också fram ur berget.

Mallgårds källmyr

I myren kan man hitta ett flertalet av de växter som är typiska för gotländska källmyrar, säger Länsstyrelsen, t ex kärrlilja, fjälltätört, majviva, svarthö och brun ögontröst; under sensommaren blommar sällsynt öselskallra och ängsgentiana. Den södra delen är trädbevuxen och hyser bl a orkidéerna sumpnycklar och luktsporre.

Mallgård källmyr

Den 23/8-2015 var den slingrande bäcken torr, värsta torrsommaren på länge.

Mallgård källmyr

Men för botaniskt intresserade finns godbitar i alla fall, och fjärilar, och det kan vara skönt att slippa stövlar och klafslera. Russen tycks dock kunna ta sig fram tämligen obehindrat oavsett årstid i sin sommarhage.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

3,8 km, Vallhagar

Bildsten

4,6 km, Vikingatida åkdon

Evenemang

6,2 km, Mulde World cup

Fauna

2,3 km, Russen på Lojsta hed

Historia

391 m, Gaitkörku - kyrkoruin...

Kuriosa

4,6 km, Kniven i Levide
2,3 km, Russi pa Lojsthaid

Kyrka

3,9 km, Gerum kyrka
4,6 km, Levide kyrka

Kämpgravar

3,9 km, Vallhagar järnåldersby

Målningar

4,6 km, En lilja i Levide
4,2 km, Färg från 1100-talet
3,9 km, Judaskyssen i Gerum

Naturreservat

2,4 km, Botes källmyr
0 m, Mallgård källmyr

Platser

3,7 km, Ejmunde vattenkvarn
6,5 km, Rambas ei Hajde
3,9 km, Silverstenen i Lojsta

Skulptur

3,9 km, Den sovande Josef
3,9 km, Draken i Gerum
4,0 km, Heliga tre konungar

Ängen

3,9 km, Gerum prästänge
3,6 km, Levide prästänge