Lausholmar


Naturreservat - Lau - Nära - Karta

Gotland, Lausholmar - foto: Björn Pettersson

Areal: 489 hektar vara 60 hektar land och 429 hektar vatten. Tre öar belägna ca 4 km SO Ljugarn på Gotlands ostkust.

Laus holmar består av tre öar: Skarpholmen, Gräsholmen och Storholmen. Alla tre öarna har ett mycket rikt fågelliv, och bl.a. finns här Östersjöområdets största koncentration av häckande vitkindade gäss (2 450 par 2000). På Gräsholmen och Skarpholmen finns dessutom kolonier av häckande storskarvar (1 100 par 2001).Andra fågelarter som häckar på Laus holmar är bl.a. skräntärna, kentsk tärna, småtärna, skärfläcka och kärrsnäppa.För de häckande fåglarna inte skall störas, är det förbjudet att beträda Gräsholmen under tiden 15 mars-31 juli, Skarpholmen under tiden 15 mars-30 juni och Storholmen under tiden 15 mars-15 juni, se karta.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Björn Pettersson

I närheten - fågelvägen