Husrygg


Naturreservat - Sundre - Nära - Karta

Gotland, Husrygg - foto: Bernt Enderborg

Areal: 38 hektar. Reservatet omfattar ett drygt 2 km långt avsnitt av den låga, åsliknande klint som löper längs kusten från Hoburgen till Nackshajd.

Våradonis

Från slutet av april och någon månad framåt blommar här den sällsynta och fridlysta våradonisen i stort antal.

Husrygg
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

5,4 km, Grumpe fiskeläge
1,5 km, Klasens bodar - fiskeläge

Kastaler

6,4 km, Kastelle
1,9 km, Sundre kastal

Kuriosa

2,1 km, Bangstenen i Sundre
1,9 km, Kan du gissa

Kyrka

1,9 km, Sundre kyrka

Museer

4,1 km, Stenmuseet Kettelvik

Naturreservat

2,5 km, Muskmyr
834 m, Vaktbackar

Platser

135 m, Gullstaini - guldstenen
1,9 km, Hoburgs fyr

Stränder

5,5 km, Grumpvik
1,2 km, Kettelviken