Grötlingboholme


Naturreservat - Grötlingbo - Nära - Karta

Gotland, Grötlingboholme - foto: Björn Pettersson

Areal: 219 hektar varav 67 hektar land och 152 hektar vatten.

Reservatet omfattar dels den ca 50 hektar stora ön Grötlingboholme med omgivande vattenområde, dels den yttersta delen av Grötlingboudd inklusive de små öarna Karkskär och Ajkstskär.

Grötlingboudd och Grötlingboholme hyser under en stor del av året ett rikt fågelliv. Här häckar bl.a. änder som skedand och stjärtand, vadare som storspov, tofsvipa, rödbena, skärfläcka och kärrsnäppa samt flera arter tärnor.

Vår och höst rastar bl.a. stora mängder flyttande andfåglar och vadare inom området, och speciellt under april och första hälften av maj kan man få se tusentals vitkindade gäss bete på strandängarna.

För att besökare skall kunna studera områdets fågelliv utan att störa fåglarna, har Länsstyrelsen låtit ställa iordning en observationsplats med ett skärmgömsle i form av långt "plank" med tittgluggar. Gömslet står ca 150 m utanför den västra reservatsgränsen, och en markerad stig leder ut till gömslet. Denna stig får användas även under den tid på året (15 mars-15 juli och 1 oktober-15 november) då det i övrigt är förbjudet att beträda området.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Björn Pettersson

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

5,1 km, Fluntinge fiskeläge
5,1 km, Länningar

Fornborgar

4,5 km, Gudings slott

Magiska Gotland

3,5 km, Ett annat land österut

Naturreservat

0 m, Grötlingboholme
2,4 km, Rone ytterholme

Platser

1,2 km, Grötlingboudd

Stränder

2,4 km, Nybro bad