Folhammar


Naturreservat - Ardre - Nära - Karta

Gotland, Folhammar - foto: Bernt Enderborg

Areal 75 hektar varav 17 hektar land och 58 hektar vatten. Raukområde beläget ca 3 km NO Ljugarn på Gotlands ostkust.

Folhammar naturreservat sträcker sig längs stranden från Halsgårdeåns mynning söderut ned till Vitvärs fiskeläge, en sträcka på ca 1,8 km. I den centrala delen av reservatet finns ett vackert, ca 500 m långt raukfält som består av ett stort antal upp till 6 m höga raukar.

Naturreservat Folhammar

Den revkalksten som raukarna är uppbyggda av är rik på fossil, främst av stromatoporoider, s.k. "kattskallar", men man hittar även lämningar av sjöliljor.

Naturreservat Folhammar

Raukfältet inramas av klapperstensstränder som både norrut och söderut successivt övergår i sandstränder.


På strandsluttningen ca 200 m sydväst om parkeringsplatsen finns en av Gotlands vackraste förekomster av den fridlysta växten martorn. I övrigt domineras strandvegetationen av örter som blåeld, fältsippa, klibbkorsört, sandsallat och vejde. På några ställen finns bestånd av vresros, en trädgårdsflykting som har etablerat sig på åtskilliga gotländska sandstränder. De inre delarna av reservatet är bevuxna med barrskog.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,8 km, En tyst vandring med Carin
3,0 km, En vandringsled i Ardre, Kapungs slott
1,5 km, Folhammar eller Fågelhammar
2,4 km, Ljugarns förskola - Bikupan
2,5 km, Ljuvliga Ljugarn på Gotland - film
3,0 km, Nu blåser vi ut ljusen

Bilder

404 m, Med solen i ryggen

Bildsten

4,1 km, En blåsbälg till fågelhamn
4,1 km, Midvinterblot från vikingatiden
4,1 km, Var de fredliga handelsmän
4,1 km, Är det smeden Volund

Fiskeläge

2,5 km, Gamle hamn i Ljugarn
3,2 km, Langbjänne, Langbjenne fiskeläge
4,6 km, Svajde fiskeläge
6,1 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge
1,0 km, Vitvär fiskeläge

Flora

4,5 km, Gotlandssippa

Fornborgar

2,7 km, Fornborgen Burgen eller Burgvallen
3,0 km, Kaupungs slott

Fritid

1,0 km, Vandring längs Ljugarnstranden och Ardreskogen

Företag

2,7 km, Ljugarns Bygg

Hamnar

3,2 km, Ljugarns hamn

Kastaler

4,4 km, Ardre kastal

Kuriosa

3,1 km, En sojde
502 m, Flodhästen i Ljugarn

Kyrka

4,3 km, Ardre kyrka
3,6 km, Gunfjauns kapell

Kåseri

3,2 km, Ellinor på land
3,1 km, I centralplaneringens anda
293 m, Lemviqs Apotek
2,5 km, Ljugarn med Fish n Chips
4,6 km, Säsongsförlängare

Kämpgravar

4,1 km, Kämpgrav i Ardre

Magiska Gotland

5,1 km, Annandag jul 2014, en utflykt
2,1 km, En skön kväll i Ljugarn 7/8-2006
4,4 km, Månen
2,5 km, Ta det lugnt - besök Ljugarn i stället
4,2 km, Upp och hoppa bror

Museer

3,1 km, Fossilmuseum
3,1 km, Ljugarn strandridaregård
2,9 km, Strandbygdsmuseum i Ljugarn

Naturreservat

0 m, Folhammar
4,6 km, Ollajvs naturreservat
4,7 km, Russvätar

Platser

1,0 km, Vitvär, namnet = Widfärswik

Rauk

29 m, Folhammar
47 m, Var kommer de ifrån?

Reklam

3,4 km, Husbyggarna

Skeppssättningar

4,3 km, Liffrideskeppen

Skulptur

4,3 km, En biskop från 1100-talet

Stränder

2,0 km, Ljugarns strand
4,8 km, Sjauster eller Sjaustru eller Sjöstugorna
4,7 km, Svajde

Ängen

2,5 km, Hemängen i Ljugarn
3,4 km, Mullvalds änge