Ekstakusten


Naturreservat - Eksta - Nära - Karta

Gotland, Ekstakusten - foto: Bernt Enderborg

Areal: 38 hektar. Reservatet omfattar ett ca 4 km långt avsnitt av kusten innanför Lilla och Stora Karlsö och sträcker sig från ca 600 m NO Skansudde söderut t.o.m. Hammarudd, Gotlands västligaste udde.

Ekstakusten

Hela kuststräckan präglas av vackert utbildade strandvallar av grus och sten. Den strandnära delen av reservatet är fattig på växtlighet.

Ekstakusten

Det enda som växer här är torktåliga gräs och örter som fårsvingel, backtimjan, gulmåra, gul fetknopp, kattfot, spåtistel, mattfibbla och blåeld samt lavar och mossor. På sandigare partier uppträder sandrör, sandsallat, strandvial, saltarv och marviol.

Ekstakusten

Omedelbart norr om Kronvalls fiskeläge finns ett litet bestånd av den fridlysta växten martorn, det enda på den gotländska västkusten.

Ekstakusten

Längre in från havet vidtar en lågvuxen strandskog, där de yttersta tallarna och granarna är hårt tuktade av vind och saltstänk och formligen kryper längs marken.

Ekstakusten

Från den kustväg som löper genom hela reservatet har man en enastående utsikt över havet i väster och de båda Karlsöarna. Till Lilla Karlsö, som ligger närmast, är det knappt 3 km från Skansudd.

Ekstakusten

I den mellersta delen av reservatet ligger Kronvall, ett fiskeläge som i äldre tider var mycket större än vad det är i dag. Enligt sägnen var det vid Kronvall som den danske kungen Valdemar Atterdag och hans här landsteg den 22 juli 1361.

Skansudd har fått sitt namn efter den skans som ligger här. Försvarsanläggningen, som uppfördes under åren 1712-1713, består av en ca 130 m lång, 4-6 m bred och 1-1,5 m hög vall av grus och sand.

I söder gränsar reservatet till Ugnens fågelskyddsområde.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

1,5 km, Kiosken i Djupvik

Bilder

3,2 km, Fredagsfoten
2,7 km, Kronvalls
2,6 km, Solnedgångsaktivitet
3,6 km, Tillbakakammad skog

Fiskeläge

1,5 km, Djupviks fiskeläge
2,7 km, Kronvalls fiskeläge
4,5 km, Valbybodar fiskeläge

Fornborgar

5,1 km, Styrmansberget

Hamnar

1,5 km, Djupviks hamn

Historia

5,4 km, Diie Rostocker Skipper
2,9 km, Gårdskors på Gotland

Kastaler

5,4 km, Fröjel kastal

Kyrka

4,6 km, Eksta kyrka
5,4 km, Fröjel kyrka

Kåseri

5,4 km, När man nu ändå går där

Magiska Gotland

5,5 km, Den mest älskade
2,3 km, En sträcka kust
617 m, Konstiga, underliga, magiska Gotland

Naturreservat

0 m, Ekstakusten
4,4 km, Lilla Karlsö

Platser

2,1 km, Ekstakusten

Skeppssättningar

1,5 km, Djupvik

Socken

5,3 km, Fröjel socken

Stränder

4,0 km, Bottarvestranden eller Gustavs
1,6 km, Djupviks strand
2,9 km, Sandhamn

Öar

4,4 km, Lilla Karlsö