Är Gotland fredens ö


Kuriosa

Gotland, Är Gotland fredens ö - foto: Bernt Enderborg

Jag läste en vad jag tror är insändare bland alla skattefinansierade annonser på Gotlandstidningarnas hemsida om att "Gotland är fredens ö" samt att någon annan därvid tyckt att detta är mera sant och bättre än att Gotland är en magisk ö (sprillans varumärkeslöfte). Insändarskribenten säger att "Inte en droppe blod har fallit på gotländsk jord sedan 1361".

Det vore onekligen trevligt om det var sant, att inte en droppe blod har fallit på Gotland sen 1361, men det blir svårt att förklara för Jakob Mangards efterlevande ty denne blev skjuten med ett kanonskott anno 1449 då bl a svenskar belägrade Visborgs slott (se om Jakob Mangard på sidorna om Mangardarna). Det finns förstås gott om fler exempel på krig och bråk efter 1361.

- Varför i himmelsens namn skriver du om det här? Det gör väl inget om en insändare råkar ha lite fel, Gotland kan väl vara fredens ö i alla fall?

Det är inte det jag tänker på, att Gotland är fredens ö blir jättebra, utan de historiska uppgifterna. Det förefaller vara många som vet för lite om vad Gotland har varit genom tiderna och vad som utspelat sig haver på denna ö. Och det i sin tur beror inte alls på att folk är slöa och likgiltiga utan på att skolan ännu i dag tvingar i ungarna strunt om svenska hjältekonungar och annat nationalstatsdravel.

Här är ett citat av Adolf Schück från "Boken om Gotland":

"Ingen svensk provins har i äldre tider upplevat så märkliga och skiftesrika öden som Gotland! Alltsedan forntidens slut fram till återföreningen med Sverige 1645 avspegla de till icke ringa del såväl Nordens som hela Östersjöområdets historia."

Förutom att det har timat väldeliga så utpekar alltså Adolf Gotland som en provins, ingalunda en likvärdig del av konungariket Sverige. Och så är det ju också i dag - fundera lite på det här med vägpriser.

Vi har gjort en liten sida om krigen på Gotland och förmodligen kan lite läsande i vår Årtalshistoria vara skojig.

Hoppeligen kommer Gotland framledes att vara fredens ö, men om man slänger ett i öga i historiens backspegel så måste detta i så fall åstadkommas genom någon sorts magi, ty eljest förefaller mig fred alldeles omöjligt (det beror på nationalstater och folk inte tänker).
/text och foto Bernt Enderborg