Fråga guteinfo, frågor


Guteinfo

Gotland, Fråga guteinfo, frågor - foto: 0

Om du vill fråga webmaster på guteinfo.com någonting så finns på så gott som varenda sida en länk vid namn Kommentar, också här, använd den.

Vi har också gjort en särskild frågeavdelning för boende, Fråga Gotland, så att du på ett enkelt sätt kan fråga många på en gång.

Vill du fråga en helt bransch åt gången, så finns sådana möjligheter i Företagskatalogen, men där gäller att företaget är kund hos oss för att de skall få frågan.

Råkar du ha ett företag så se Gotlandslänken.
/text Bernt Enderborg