Vi på muren, en gobeläng om 1361


Konst - Visby - Nära - Karta

Gotland, Vi på muren, en gobeläng om 1361 - foto: Bernt Enderborg

På Almedalsbiblioteket i Visby hänger en gobeläng som är gjord efter en målning av Sven X:t Erixson; om honom se Wikipedia. Alla gotlänningar vet vad som visas, ty det sägs om Valdemar Atterdags krig på Gotland 1361 att vid det sista slaget så stod borgarna på muren och såg på medan alltför många av Republiken Gotlands armé blev ihjälslagna utanför de stängda portarna i ringmuren.

- Det är en förfärlig bild!Bildväven är gjord 1963 av Barbro Nilssons ateljéer efter X:ts målning, vilken han förfärdigade 1943 då han gjorde vapenfri beredskapstjänst på Gotland. I en studie, Visby visuellt (här finns en pdf), vid Linköpings Universitet 2009 säger Carina Johansson att Jan Brunius, tidigare chef på Konstmuseet i Visby, tolkat bilden som "en metafor för den svenska neutraliteten under andra världskriget, då Sverige kunde hålla sig utanför, medan andra folk tvingades ut på slagfälten. Likt Visbybornas 'svek', då de gotländska bönderna satte livet till, kunde svenskarna inta betraktarens 'oföretagsamma, roll."Det är emellertid inte alldeles lätt att hålla med Brunius eftersom svenskarna inte heller gjorde särskild mycket för att hjälpa gutarna mot Atterdag, ty det sägs ju ofta i litteraturen att Gotland "tillhörde" Sverige, och då kan man väl tycka att det är lite klent att bara skicka ett brev till borgarna om att dansken var på ingående, se 1361, varför man också kan säga att "svenskarna" stod mer armarna i kors 1361 och såg på när en av deras landsändar massakrerades. Men det skall tilläggas att jag inte själv har läst vad Brunius skriver utan endast via Carina Johanssons studie (där förresten en text från Guteinfo om Fiskargränd omnämns helt kort på sid 208), varför jag egentligen inte kan ta ställning till vad Brunius säger.

Målningen är nog tänkt som en metafor för att svenskarna stod med armarna i kors under andra världskriget, och att kriget 1361 är en slags påminnelse om att det bör man inte göra. Men kanhända skall man dra ut det hela lite, ty gobelängen kan ju tjäna som symbol för att vi inte skall låta satans mördare hålla på någonstans, och då är det ju bara att knäppa på tv:n för att kunna konstatera att både du och jag sitter med armarna i kors.Det är en ryslig gobeläng!

Det finns mycket man kan fråga om varför borgarna stod på muren och såg på. Hade de något val? Fanns det en överenskommelse med Atterdag? Fanns det en överenskommelse med gutarna? Kanske var det gutarna som hade sagt till borgarna att de inte skulle öppna portarna, t ex för att skydda sitt eget gods och för att Atterdag inte skulle kunna få fäste bakom muren eftersom gutarna då aldrig någonsin skulle kunna vinna kriget.

Jag antar på något ställe att det hade gjort varken från eller till om de krigare som fanns i Visby - fanns det förresten sådana i Visby utöver de som vaktade på ringmuren? - hade tagit sig ut för att hjälpa till att vinna över Valdemar Atterdag. Och inte heller tror jag att Visby har varit så fristående från Gutnaltinget som litteraturen gör gällande.Det finns emellertid inte någonting från medeltida källor som säger annat än att borgarna hade stängt sig inne och därmed lät den gutniska armén ta hela smällen. Det är en intressant målning och man kan utifrån den spekulera i evighet, några säkra svar lär vi inte få, om vi inte godtar det uppenbara, se 1362.

Vi skall också på denna sida passa på att tacka den danske författaren Martin Petersen, se martinmarius.dk, eftersom han uppmärksammade mig på gobelängen, och därtill vet jag att han 2014 kommer med en bok om 1361 med perspektiv hämtat bl a från gobelängen. Den skall bli spännande att läsa.

- Tack Martin!
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

50 m, Almedalsveckan 2006
66 m, Almedalsveckan 2009
58 m, Almedalsveckan 2010
82 m, Almedalsveckan 2012
109 m, Almedalsveckan 2014
69 m, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

496 m, Demonstrationen för vägpris 2012
43 m, Företagardagen 8/11 2007
60 m, Invigningsgala Gotland pride 2013
85 m, Kultur i natten
111 m, Kulturting 2007
334 m, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna
1,5 km, Mal- eller slungstenar
102 m, Maskeraden 2010
684 m, S:ta Gertrud
328 m, Stora Torget den 29 april 2007
868 m, Sveriges största sevärdhet - ringmuren
508 m, Tullar vid portarna
190 m, Vattendagen 2015
1,5 km, Vi skämmer ut oss
716 m, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg
1,7 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005
696 m, Visbydagen 2011
513 m, Återställ hålen
310 m, Öppen ruin

Bilder

474 m, Hertik Erik
344 m, Jolly Roger
1,2 km, Kalkugnar
448 m, Massor av kärlek
774 m, Svärdet i stenen
680 m, Sånt här är tråkigt att läsa
394 m, Var är medeltiden
462 m, Vinter i Visby
739 m, Väktargång | Ringmuren

Fakta

247 m, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

3,5 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

418 m, De blommande trädens glada tankar

Fornborgar

5,9 km, Bygdeborg i Väskinde

Gravfält

4,2 km, Annelund gravfält

Guide

1,5 km, Gatuvalven i Visby

Hamnar

336 m, Visby hamn

Historia

75 m, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby
887 m, 1361 - massgravar på Solens berg
581 m, Brandskattningen av Visby 1361
623 m, Elvatusen jungfrur
1,5 km, En kalkugn från 1200-talet
482 m, En stor katastrof 1566
508 m, Ett skott i tornet
1,5 km, Galgberget
293 m, Gråbröder - Franciskaner
138 m, Halshuggningen 1342
480 m, Henrik Lejonet
548 m, In Gothlandia et Mari spes mea
502 m, Infördes tull till Visby 1288
523 m, Kristi riddares gård på riddarnas ö
447 m, Mariaprocessionen
637 m, Petrus de Dacia - Sveriges första författare
1,5 km, S:t Augustinus och S:t Nicolai
491 m, Skampålen på Klinttorget
1,5 km, Snäckskogen i Boge
182 m, Stadens blomstring
554 m, Sören Norby
538 m, Sören Norby slår bondekungen
542 m, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523
618 m, Vad sa Petrus de Dacia 1288
138 m, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås
1,5 km, Varför kyrkan i Wi inte brändes
312 m, Varför ruinerades Visby
315 m, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna
181 m, Visby lades i aska 1362
137 m, Visby stadslag
201 m, Visby under medeltiden
486 m, Visby under stenåldern
151 m, Visby underkastelsebrev
138 m, Visbys storhet under medeltiden
281 m, Världsarvet Visby

Kalkbrott

5,5 km, Follingbo kalkbrott

Konst

212 m, Anna Nyberg - A story to be told
0 m, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

67 m, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

743 m, Bödelsstugan står kvar
622 m, Djävulens spik
549 m, Fan i helvete
286 m, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin
628 m, Jacob av Charra
349 m, Kanonen vid Wallers plats
1,5 km, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

Kyrka

473 m, Visby domkyrka - S:ta Maria
375 m, Vårdklockans kyrka

Kåseri

680 m, Den 6 juni 2002
329 m, Elda på
502 m, Försköna Visby
710 m, Gutavallen - vad menas
116 m, Jättesnygga brudar
240 m, Kruttornets finesser
1,6 km, Kärleksstigen, Hälsans stig
638 m, Nordiska naturväsen
284 m, Nåt att titta på
502 m, Ringmurskaries
309 m, Strandpromenaden
446 m, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

573 m, Barflickor på Effes
624 m, Dei jär ret vackat
490 m, Domkyrkoberget i Visby
339 m, En helt vanlig kväll
405 m, En sommarbild
358 m, Ett andningshål - Botaniska trädgården
484 m, Förlova dig på Gotland
481 m, Gotland året runt
493 m, Krumelurer i Botaniska Trädgården
193 m, Under putsen
196 m, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

138 m, Burmeisterska huset
158 m, Clematishuset
142 m, Donnerska huset
365 m, Engeströmska huset i Visby
557 m, Huset med målningarna
4,7 km, Hästnäs
461 m, Johan Målares hus
143 m, Liljehornska huset
497 m, Tjärkoket
135 m, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

715 m, Danska pannkakor på Medeltidsveckan
620 m, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003
660 m, Medeltidsveckan 2005 - några bilder
668 m, Medeltidsveckan 2006
662 m, Medeltidsveckan 2006 - några bilder
721 m, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti
676 m, Medeltidsveckan 2010
634 m, Medeltidsveckan 2012
741 m, Medeltidsveckan 2013
634 m, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

3,1 km, Bergbetningen
5,9 km, Brucebo
1,5 km, Galgberget, naturreservat
1,5 km, Reveln fågelskyddsområde

Platser

43 m, Almedalen
129 m, Birgers gränd
441 m, Botaniska Trädgården
447 m, Dansa, din djävul
312 m, Fiskargränd i Visby
665 m, Paviljongsplan
763 m, Rackarbacken
450 m, Salomos stenbrott
3,1 km, Södra hällarna i Visby
3,3 km, Åhsbergska hagen

Rauk

4,2 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

618 m, Dalmanstornet
561 m, Ett torn i Östergravar
204 m, Fiskarporten
709 m, Jungfrutornet
542 m, Kajsartornet
749 m, Kaponniärerna
232 m, Kruttornet - Visby kastal
501 m, Kvarntornet
458 m, Kärleksporten
110 m, Lilla Strandporten
794 m, Lübeckerbräschen
780 m, Långa Lisa
648 m, Murfallet
779 m, Mynthuset
884 m, Nordergravar
793 m, Norderport
792 m, Portar i ringmuren
789 m, S:t Göransporten
547 m, Segeltornet
620 m, Sidledes skytte
791 m, Silverhättan eller Kames
628 m, Skansen Havsfrun
793 m, Snäckgärdsporten
610 m, Sparbössan
381 m, Sprundflaskan
521 m, Stor Christin
605 m, Storhenrik, Store Henrik
617 m, Söderport
483 m, Tjärkoket
608 m, Valdemarsmuren
660 m, Östergravar i Visby
511 m, Österport

Ruin

1,5 km, Allmänt ruiner
325 m, Drottens ruin
555 m, Helgeands kyrkoruin
380 m, Ryska kyrkan
454 m, S:t Clemens ruin
1,1 km, S:t Göran - kyrkoruin
286 m, S:t Hans och S:t Pers ruiber
299 m, S:t Lars ruin
467 m, S:t Mikael
632 m, S:t Nicolai ruin
362 m, S:t Olof ruin
318 m, S:ta Carin ruin
616 m, S:ta Gertrud ruin
912 m, Solberga Kloster ruin
565 m, Visborgs slott

Runor

284 m, Evigt medan världen vakar

Saga

309 m, Carins blomma
709 m, Jungfrun i tornet
528 m, Karbunkelstenarna
665 m, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

458 m, Den återuppståndne i domkyrkan
458 m, Jungfru Maria
358 m, Klädd i solen i Visby
479 m, Markus, evangelisten
547 m, Änglavingar

Stränder

3,1 km, Gustavsvik
1,7 km, Norderstrand
4,2 km, Snäck
164 m, Visby havsbad

Träsk

5,7 km, Svaide vät

Visby

110 m, 25 juli 2003
380 m, De första spåren
479 m, Klinten
333 m, Stora Torget
131 m, Strandgatan
169 m, Välkommen till Visby

Färjor

916 m, Destination Gotland