Petrus de Dacia - Sveriges första författare


Historia - Visby - Nära - Karta

Gotland, Petrus de Dacia - Sveriges första författare - foto: Lotta Ingelse

Petrus de Dacia, eller Petrus Gothensis som han själv skrev ibland, föddes på Gotland vid pass 1235 och gick bort ett år efter det stora inbördeskriget 1288 (han var med och försökte medla fred) då han var prior (föreståndare) för Sveriges äldsta konvent under Dominikanorden.

Karriär i korthet
 • 1266-1269 studier i Köln (startåret är inte alldeles säkert)
 • 1269-1270 studier i Paris
 • 1270-1278 lektor i Skänninge
 • 1278-1279 prior i Västerås
 • 1279 lektor i Visby
 • 1286 omnämns som prior i Visby

  Petrus studerade filosofi och teologi i Köln för Albertus Magnus och i Paris för Thomas av Aquino - välkända namn båda två - och alltså i besittning av sin tids yppersta kunskaper. Albertus Magnus (den store, 1200-1280) som fått tillnamnet "doctor universalis" har skrivit om de flesta av sin tids vetenskaper och som den första i Västeuropa försökte han i mitten på 1200-talet gå igenom och kommentera Aristoteles verk och bidrog på detta sätt till den aristoteliska naturfilosofins genombrott vid universiteten - Petrus måste ha fått lära sig mycket om detta. Som filosof sägs Albertus Magnus emellertid ofta vara oklar p.g.a en okritisk sammanställning av bl a nyplatonska, kristna synpunkter med aristoteliska sådana. Thomas av Aquino (doctor Angelicus), däremot, är klarheten själv, t ex i hans Summa contra gentiles (Handbok mot hedningar) och Summa theologiae är framställningen så klar att de utgör förträffliga inledningar till skolastisk filosofi (men det är teologiska verk, ett och annat är klart från början). Det sägs ibland att Thomas av Aquino skapade en syntes av aristotelisk filosofi och kristen teologi, men det förefaller vara oklart på den punkten. Thomas hävdade själv att det inte fanns någon motsättning mellan den kristna idén att jorden skapades på ett bestämt datum medan Aristoteles ju hävdar att den alltid har funnits. Thomas sa att det finns saker och ting som helt enkelt inte går att begripa med vårt förnuft - borttrollande av motsägelser - utan endast kan förklaras via uppenbarelser. Thomas har förmodligen rätt, men det blir inga synteser av sånt.

  När Petrus de Dacia återkom till Sverige efter studier för dessa vällärda herrar blev han lektor vid klostret i Skänninge, det första kvinnliga dominikanklostret i Sverige, och i tidernas fullbordan prior vid dominikankonventet vid S:t Nicolai i Visby (han hade varit prior i Västerås också). Som nästan alla vet så skrev Petrus en levnadsbeskrivning över Kristina från Stommelen, men det anses också vara han som översatte och bearbetade "Ett fornsvenskt legendarium".

  Petrus de Dacia är känd som Sveriges första författare, en bok av H. Schück heter Vår förste författare och utgavs 1916 (att Schück var svensk är ju lätt att konstatera eftersom han utan vidare hänför Gotland till Sveriges kultur). Boken om Kristina, Vita Christinæ Stumbulensis är översatt av T. Lundén - Om den saliga jungfrun Kristina av Stommelen - och utgiven 1950.

  Mitt filosofiska uppslagsverk säger att boken om Kristina närmast innehåller en nyplatonsk mystisk tolkning av hennes religiösa extaser, och det är väl både rätt och fel som en sammanfattning. Kristina var en ung kvinna han hade träffat under studierna i Köln och genom sin kärlek till Jesus via henne ansåg han sig bli stärkt i anden.

  Om den sista meningen förefaller dig knepig så tänk på att man ju kan tycka att det Jesus sa var bra grejer men att han inte nödvändigtvis måste vara Guds son för det (det gör såvitt jag kan begripa de flesta svenskar, judar och muslimer).
 • /text Bernt Enderborg, illustration Lotta Ingelse

  I närheten - fågelvägen

  Almedalsveckan

  642 m, Almedalsveckan 2006
  579 m, Almedalsveckan 2009
  645 m, Almedalsveckan 2010
  556 m, Almedalsveckan 2012
  674 m, Almedalsveckan 2014
  667 m, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

  Artiklar

  1,1 km, Demonstrationen för vägpris 2012
  647 m, Företagardagen 8/11 2007
  697 m, Invigningsgala Gotland pride 2013
  670 m, Kultur i natten
  733 m, Kulturting 2007
  965 m, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna
  2,0 km, Mal- eller slungstenar
  727 m, Maskeraden 2010
  113 m, S:ta Gertrud
  431 m, Stora Torget den 29 april 2007
  235 m, Sveriges största sevärdhet - ringmuren
  659 m, Tullar vid portarna
  767 m, Vattendagen 2015
  2,0 km, Vi skämmer ut oss
  806 m, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg
  2,2 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005
  660 m, Visbydagen 2011
  651 m, Återställ hålen
  455 m, Öppen ruin

  Bilder

  293 m, Hertik Erik
  979 m, Jolly Roger
  624 m, Kalkugnar
  295 m, Massor av kärlek
  260 m, Svärdet i stenen
  393 m, Sånt här är tråkigt att läsa
  331 m, Var är medeltiden
  232 m, Vinter i Visby
  235 m, Väktargång | Ringmuren

  Fakta

  491 m, Ringmuren fick tre stjärnor

  Fiskeläge

  2,9 km, Flundreviken fiskeläge

  Flora

  261 m, De blommande trädens glada tankar

  Fornborgar

  5,3 km, Bygdeborg i Väskinde

  Gravfält

  3,6 km, Annelund gravfält

  Guide

  2,0 km, Gatuvalven i Visby

  Hamnar

  972 m, Visby hamn

  Historia

  663 m, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby
  1,1 km, 1361 - massgravar på Solens berg
  1,1 km, Brandskattningen av Visby 1361
  14 m, Elvatusen jungfrur
  2,0 km, En kalkugn från 1200-talet
  279 m, En stor katastrof 1566
  734 m, Ett skott i tornet
  866 m, Galgberget
  494 m, Gråbröder - Franciskaner
  550 m, Halshuggningen 1342
  284 m, Henrik Lejonet
  1,1 km, In Gothlandia et Mari spes mea
  650 m, Infördes tull till Visby 1288
  188 m, Kristi riddares gård på riddarnas ö
  300 m, Mariaprocessionen
  0 m, Petrus de Dacia - Sveriges första författare
  2,0 km, S:t Augustinus och S:t Nicolai
  503 m, Skampålen på Klinttorget
  2,0 km, Snäckskogen i Boge
  496 m, Stadens blomstring
  1,1 km, Sören Norby
  1,1 km, Sören Norby slår bondekungen
  1,0 km, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523
  38 m, Vad sa Petrus de Dacia 1288
  546 m, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås
  2,0 km, Varför kyrkan i Wi inte brändes
  445 m, Varför ruinerades Visby
  430 m, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna
  568 m, Visby lades i aska 1362
  560 m, Visby stadslag
  461 m, Visby under medeltiden
  306 m, Visby under stenåldern
  498 m, Visby underkastelsebrev
  546 m, Visbys storhet under medeltiden
  760 m, Världsarvet Visby

  Kalkbrott

  5,4 km, Follingbo kalkbrott

  Konst

  606 m, Anna Nyberg - A story to be told
  637 m, Vi på muren, en gobeläng om 1361

  Kultur

  705 m, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

  Kuriosa

  159 m, Bödelsstugan står kvar
  26 m, Djävulens spik
  273 m, Fan i helvete
  463 m, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin
  29 m, Jacob av Charra
  636 m, Kanonen vid Wallers plats
  2,0 km, Norra stigluckan vid Visby domkyrka
  4,9 km, Ölbäcks värdshus

  Kyrka

  279 m, Visby domkyrka - S:ta Maria
  689 m, Vårdklockans kyrka

  Kåseri

  1,2 km, Den 6 juni 2002
  432 m, Elda på
  731 m, Försköna Visby
  977 m, Gutavallen - vad menas
  662 m, Jättesnygga brudar
  440 m, Kruttornets finesser
  982 m, Kärleksstigen, Hälsans stig
  156 m, Nordiska naturväsen
  452 m, Nåt att titta på
  710 m, Ringmurskaries
  399 m, Strandpromenaden
  234 m, Visby 10 juni 2015

  Magiska Gotland

  1,0 km, Barflickor på Effes
  215 m, Dei jär ret vackat
  294 m, Domkyrkoberget i Visby
  377 m, En helt vanlig kväll
  522 m, En sommarbild
  5,5 km, En vinterpromenad 2007
  337 m, Ett andningshål - Botaniska trädgården
  188 m, Förlova dig på Gotland
  216 m, Gotland året runt
  194 m, Krumelurer i Botaniska Trädgården
  446 m, Under putsen
  665 m, Åttahundra år gammal skugga

  Medeltida hus

  697 m, Burmeisterska huset
  527 m, Clematishuset
  724 m, Donnerska huset
  292 m, Engeströmska huset i Visby
  1,0 km, Huset med målningarna
  4,1 km, Hästnäs
  331 m, Johan Målares hus
  572 m, Liljehornska huset
  874 m, Tjärkoket
  538 m, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

  Medeltidsveckan

  191 m, Danska pannkakor på Medeltidsveckan
  183 m, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003
  173 m, Medeltidsveckan 2005 - några bilder
  166 m, Medeltidsveckan 2006
  187 m, Medeltidsveckan 2006 - några bilder
  203 m, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti
  185 m, Medeltidsveckan 2010
  165 m, Medeltidsveckan 2012
  206 m, Medeltidsveckan 2013
  177 m, Medeltidsveckans skådespel

  Naturreservat

  2,4 km, Bergbetningen
  5,3 km, Brucebo
  891 m, Galgberget, naturreservat
  2,0 km, Reveln fågelskyddsområde
  4,9 km, Ölbäcks

  Platser

  595 m, Almedalen
  524 m, Birgers gränd
  236 m, Botaniska Trädgården
  297 m, Dansa, din djävul
  356 m, Fiskargränd i Visby
  186 m, Paviljongsplan
  168 m, Rackarbacken
  284 m, Salomos stenbrott
  3,7 km, Södra hällarna i Visby
  2,6 km, Åhsbergska hagen

  Rauk

  3,5 km, Snäckschimpansen

  Ringmuren

  339 m, Dalmanstornet
  494 m, Ett torn i Östergravar
  474 m, Fiskarporten
  240 m, Jungfrutornet
  978 m, Kajsartornet
  228 m, Kaponniärerna
  460 m, Kruttornet - Visby kastal
  731 m, Kvarntornet
  300 m, Kärleksporten
  575 m, Lilla Strandporten
  257 m, Lübeckerbräschen
  148 m, Långa Lisa
  241 m, Murfallet
  183 m, Mynthuset
  269 m, Nordergravar
  181 m, Norderport
  244 m, Portar i ringmuren
  152 m, S:t Göransporten
  1,1 km, Segeltornet
  343 m, Sidledes skytte
  291 m, Silverhättan eller Kames
  1,2 km, Skansen Havsfrun
  272 m, Snäckgärdsporten
  412 m, Sparbössan
  343 m, Sprundflaskan
  898 m, Stor Christin
  1,1 km, Storhenrik, Store Henrik
  1,1 km, Söderport
  848 m, Tjärkoket
  1,1 km, Valdemarsmuren
  372 m, Östergravar i Visby
  654 m, Österport

  Ruin

  2,0 km, Allmänt ruiner
  334 m, Drottens ruin
  145 m, Helgeands kyrkoruin
  403 m, Ryska kyrkan
  183 m, S:t Clemens ruin
  487 m, S:t Göran - kyrkoruin
  778 m, S:t Hans och S:t Pers ruiber
  373 m, S:t Lars ruin
  845 m, S:t Mikael
  16 m, S:t Nicolai ruin
  293 m, S:t Olof ruin
  456 m, S:ta Carin ruin
  90 m, S:ta Gertrud ruin
  1,2 km, Solberga Kloster ruin
  1,1 km, Visborgs slott

  Runor

  779 m, Evigt medan världen vakar

  Saga

  478 m, Carins blomma
  242 m, Jungfrun i tornet
  111 m, Karbunkelstenarna
  1,2 km, Pilla ett troll i huvudet

  Skulptur

  288 m, Den återuppståndne i domkyrkan
  286 m, Jungfru Maria
  288 m, Klädd i solen i Visby
  285 m, Markus, evangelisten
  251 m, Änglavingar

  Stränder

  2,4 km, Gustavsvik
  1,1 km, Norderstrand
  3,6 km, Snäck
  749 m, Visby havsbad

  Träsk

  5,7 km, Svaide vät

  Visby

  598 m, 25 juli 2003
  422 m, De första spåren
  399 m, Klinten
  415 m, Stora Torget
  637 m, Strandgatan
  806 m, Välkommen till Visby

  Färjor

  1,6 km, Destination Gotland