Grötlingboudd


Platser - Grötlingbo - Nära - Karta

Gotland, Grötlingboudd - foto: 0

En av de längsta uddarna på Gotlands östkust heter Grötlingboudd; norr om udden ligger den vidsträckta och grunda Gansviken med badplatsen Nybro.

Grötlingbo udd

Själva udden är ett kalt område, som till största delen är bevuxet av enstaka enbuskar. Strandängarna, öarna runt udden och Gansviken är ett fåglarnas eldorado. Här häckar bl a skedand, kricka, småtärna, roskarl och skärfläcka.

Grötlingbo udd

Åt nordöst ligger Grötlingboholm, och ser du norröver längs kusten så tronar den fyrkantiga silosen i Ronehamn kapprak, och längre upp på land står Lang Jaku i sin höga, spetsiga hatt och håller över skogen reda på sjöfararande. Vindkraftverken bakom holmarna står på Kullarna i När.

Grötlingbo udd

Också på den södra delen av udden ser man att någon bonde under tidens envishet har mjölkat kor, men allt sånt är förpassat till tidens glömska av förståndigt folk som nog aldrig har träffat en ko. Ser du en kyrktopp över skogen söderut så är det Gra gasi.

Många av öarna är naturreservat. Den yttersta delen av udden, liksom Innerholmen är fågelskyddsskyddsområde. Var försiktig och undvik promenader på strandängarna under perioderna 15 mars-15 juli, 1 oktober - 15 november.

Grötlingbo udd

Det finns en parkeringsplats längst ut på udden, parkera bilen där och följ stigen till "gömslet" på bilden ovan, som är en utmärkt plats för storkikare och smörgåsar. Längst ut på udden är det fågelskyddsområde varför det är tillträdesförbud 15/3-15/7 och 1/10-15/11.

Grötlingbo udd

Du svänger av Grötlingbo ringväg ut mot Grötlingboudd och kör nästan hela vägen; bilden ovan är tagen från parkering den 12/4-2015. Den lilla stigen ner till havet går alldeles bredvid stainvast'n (stengärdsgård, stentun) i vägens förlängning.

Strax efter att du har svängt av ringvägen ut mot udden ligger Angantyrs stenröse på höger hand och stycke till grusvägen fram återfinns badplatsen på vänster hand.

/text Bernt Enderborg, det översta fotot Björn Pettersson, övriga Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

3,8 km, Fluntinge fiskeläge
3,9 km, Länningar

Fornborgar

4,7 km, Gudings slott

Magiska Gotland

3,9 km, Ett annat land österut

Naturreservat

1,2 km, Grötlingboholme
3,7 km, Rone ytterholme

Platser

0 m, Grötlingboudd

Stenrösen

4,0 km, Angantyrs rojr

Stränder

1,4 km, Nybro bad

Ängen

4,3 km, Grötlingbo prästänge, Pankar