Visby underkastelsebrev


Historia - Visby - Nära - Karta

Gotland, Visby underkastelsebrev - foto: Lotta Ingelse

Den officiella historieskrivningen har alltid sagt att efter inbördeskriget 1288 mellan den fria gutniska republiken Gotland och staden Visby så delades land och stad åt. Gotland fortsatte som republik i många århundraden medan Visby utvecklades till en Hansestadt. Jag tror inte att det stämmer.

När de hade slagits trötta i inbördeskriget hänsköts tvisten till en förlikningsman, den svenske kungen Magnus Ladulås. Gutarna (landet) hade redan frivilligt gått under svea konung för handelns skull och betalade en låg skatt av denna anledning, men staden (borgarna) hade inget sådant förhållande till någonting förutom som en del av Gotland varför de nödgades krypa rejält.

Ur underkastelsebrevet av den 9 augusti 1288:
”Allom som detta bref se, tillönskom vi, Visby stads föreståndare och rådmän, så gotländske som tyske, helsa och välgång med Gud, samt låtom komma till en hvars kunskap att, emedan vi hafvom felat mot vår herre, svears och götars konung, som vi alltid viljom vara underdånige, lofvom vi af god tro i allt hålla, att den oförrätt vi af honom anses hafva honom tillfogat, nämligen att vi hafva omgifvit vår stad med murar och, genom att fördrifva de gotländske bönderna, åstadkommit något oväsende och förnärmat det kungliga majestätet, utan motsägelse och återfordran på bestämda, nedanför antecknade terminer betala två tusen mark rent och oförfalskadt sifver, i vanligt mynt nämligen så att /../

Dessutom lovfom vi, att, om af olycklig tillfällighet någon oenighet skulle uppstå mellan oss och landsgutarne, skolom vi stilla densamma på godt manér, om vi kunnom, och om detta ej skulle kunna ske på godt manér, skolom vi klaga deröfver hos vår herre konungen, och skolom vi ej skrida till någon hämd mot dem, derest de icke så hastigt öfverrraska oss, att vi tvingas möta våld med våld."

Dessutom
Förutom böterna till kungen för ringmuren och fördrifvandet, skulle staden ersätta gutarna den skada som tillfogats dem med 500 mark penningar.

Av någon anledning sägs också att om gutarna, inte staden, skulle uppresa sig mot kungen, så skulle Visby med all sin förmåga motverka detta, och om gutarna på annat sätt skulle visa sig upproriska så skulle staden på första anmodan och erhållen kunskap därom lämna all möjlig handräckning att förmå gutarna till sin skyldighet.

Vad skall man tro
Den Gutniska republiken hade frivilligt ställt sig under svea konung medan staden putsar skor så att det ryker.

Visby förpliktas "motverka" ett gutniskt uppror. Därtill, om gutarna på annat sätt trilskas, skulle Visby fungera som angivare och dessutom lämna all möjlig handräckning för att slå ner gutarna. Visby åläggs att betala krigsskadestånd till gutarna - att vinnarna skulle betala krigsskadestånd till förlorarna är väl inte så där vanligt.

I detta Visbys underkastelsebrev anges också klart och tydligt anledningen till inbördeskriget 1288, borgarna hade "omgifvit vår stad med murar" och gett sig till att "fördrifva de gotländske bönderna". Visby är en stad som hade utvecklats under det gutniska Alltinget. Det var inte alls Visby som hade några handelsprivilegier någonstans, utan Visby hade hela tiden levat på de privilegier som handelsrepubliken Gotland hade skaffat sig i olika länder.

Om Visby vunnit och ifall sveakungen hade haft så mycket makt som inbillats svenska folket, så borde orden ha fallit annorlunda i underkastelsebrevet - något som gutarna för övrigt bevisade redan 1313 då den svenska armén slogs sönder och samman på Röcklinge backe i Lärbro, och det endast av gutarna på norra Gotland.
/text Bernt Enderborg, illustration Lotta Ingelse

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

144 m, Almedalsveckan 2006
85 m, Almedalsveckan 2009
147 m, Almedalsveckan 2010
73 m, Almedalsveckan 2012
178 m, Almedalsveckan 2014
168 m, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

644 m, Demonstrationen för vägpris 2012
178 m, Företagardagen 8/11 2007
208 m, Invigningsgala Gotland pride 2013
172 m, Kultur i natten
261 m, Kulturting 2007
484 m, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna
1,6 km, Mal- eller slungstenar
252 m, Maskeraden 2010
536 m, S:ta Gertrud
190 m, Stora Torget den 29 april 2007
724 m, Sveriges största sevärdhet - ringmuren
424 m, Tullar vid portarna
275 m, Vattendagen 2015
1,6 km, Vi skämmer ut oss
636 m, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg
1,7 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005
586 m, Visbydagen 2011
426 m, Återställ hålen
178 m, Öppen ruin

Bilder

323 m, Hertik Erik
482 m, Jolly Roger
1,1 km, Kalkugnar
357 m, Massor av kärlek
662 m, Svärdet i stenen
534 m, Sånt här är tråkigt att läsa
310 m, Var är medeltiden
351 m, Vinter i Visby
627 m, Väktargång | Ringmuren

Fakta

124 m, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

3,4 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

309 m, De blommande trädens glada tankar

Fornborgar

5,8 km, Bygdeborg i Väskinde

Gravfält

4,1 km, Annelund gravfält

Guide

1,6 km, Gatuvalven i Visby

Hamnar

475 m, Visby hamn

Historia

206 m, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby
878 m, 1361 - massgravar på Solens berg
655 m, Brandskattningen av Visby 1361
484 m, Elvatusen jungfrur
1,6 km, En kalkugn från 1200-talet
331 m, En stor katastrof 1566
447 m, Ett skott i tornet
1,3 km, Galgberget
175 m, Gråbröder - Franciskaner
65 m, Halshuggningen 1342
330 m, Henrik Lejonet
673 m, In Gothlandia et Mari spes mea
417 m, Infördes tull till Visby 1288
373 m, Kristi riddares gård på riddarnas ö
297 m, Mariaprocessionen
498 m, Petrus de Dacia - Sveriges första författare
1,6 km, S:t Augustinus och S:t Nicolai
369 m, Skampålen på Klinttorget
1,6 km, Snäckskogen i Boge
50 m, Stadens blomstring
665 m, Sören Norby
658 m, Sören Norby slår bondekungen
602 m, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523
476 m, Vad sa Petrus de Dacia 1288
60 m, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås
1,6 km, Varför kyrkan i Wi inte brändes
177 m, Varför ruinerades Visby
175 m, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna
116 m, Visby lades i aska 1362
76 m, Visby stadslag
141 m, Visby under medeltiden
337 m, Visby under stenåldern
0 m, Visby underkastelsebrev
60 m, Visbys storhet under medeltiden
306 m, Världsarvet Visby

Kalkbrott

5,4 km, Follingbo kalkbrott

Konst

168 m, Anna Nyberg - A story to be told
151 m, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

216 m, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

595 m, Bödelsstugan står kvar
480 m, Djävulens spik
398 m, Fan i helvete
155 m, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin
486 m, Jacob av Charra
286 m, Kanonen vid Wallers plats
1,6 km, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

Kyrka

322 m, Visby domkyrka - S:ta Maria
329 m, Vårdklockans kyrka

Kåseri

801 m, Den 6 juni 2002
191 m, Elda på
442 m, Försköna Visby
680 m, Gutavallen - vad menas
229 m, Jättesnygga brudar
180 m, Kruttornets finesser
1,4 km, Kärleksstigen, Hälsans stig
520 m, Nordiska naturväsen
149 m, Nåt att titta på
435 m, Ringmurskaries
241 m, Strandpromenaden
334 m, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

619 m, Barflickor på Effes
517 m, Dei jär ret vackat
340 m, Domkyrkoberget i Visby
266 m, En helt vanlig kväll
293 m, En sommarbild
268 m, Ett andningshål - Botaniska trädgården
364 m, Förlova dig på Gotland
369 m, Gotland året runt
377 m, Krumelurer i Botaniska Trädgården
93 m, Under putsen
200 m, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

205 m, Burmeisterska huset
55 m, Clematishuset
228 m, Donnerska huset
216 m, Engeströmska huset i Visby
599 m, Huset med målningarna
4,5 km, Hästnäs
313 m, Johan Målares hus
93 m, Liljehornska huset
493 m, Tjärkoket
48 m, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

598 m, Danska pannkakor på Medeltidsveckan
507 m, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003
544 m, Medeltidsveckan 2005 - några bilder
550 m, Medeltidsveckan 2006
549 m, Medeltidsveckan 2006 - några bilder
606 m, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti
561 m, Medeltidsveckan 2010
518 m, Medeltidsveckan 2012
624 m, Medeltidsveckan 2013
520 m, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

2,9 km, Bergbetningen
5,8 km, Brucebo
1,3 km, Galgberget, naturreservat
1,6 km, Reveln fågelskyddsområde

Platser

115 m, Almedalen
25 m, Birgers gränd
328 m, Botaniska Trädgården
297 m, Dansa, din djävul
217 m, Fiskargränd i Visby
551 m, Paviljongsplan
615 m, Rackarbacken
299 m, Salomos stenbrott
3,2 km, Södra hällarna i Visby
3,1 km, Åhsbergska hagen

Rauk

4,0 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

470 m, Dalmanstornet
433 m, Ett torn i Östergravar
162 m, Fiskarporten
601 m, Jungfrutornet
566 m, Kajsartornet
598 m, Kaponniärerna
187 m, Kruttornet - Visby kastal
442 m, Kvarntornet
369 m, Kärleksporten
80 m, Lilla Strandporten
679 m, Lübeckerbräschen
637 m, Långa Lisa
544 m, Murfallet
631 m, Mynthuset
755 m, Nordergravar
646 m, Norderport
674 m, Portar i ringmuren
651 m, S:t Göransporten
675 m, Segeltornet
473 m, Sidledes skytte
683 m, Silverhättan eller Kames
734 m, Skansen Havsfrun
681 m, Snäckgärdsporten
468 m, Sparbössan
300 m, Sprundflaskan
519 m, Stor Christin
697 m, Storhenrik, Store Henrik
678 m, Söderport
473 m, Tjärkoket
660 m, Valdemarsmuren
513 m, Östergravar i Visby
425 m, Österport

Ruin

1,6 km, Allmänt ruiner
175 m, Drottens ruin
406 m, Helgeands kyrkoruin
238 m, Ryska kyrkan
316 m, S:t Clemens ruin
985 m, S:t Göran - kyrkoruin
320 m, S:t Hans och S:t Pers ruiber
148 m, S:t Lars ruin
461 m, S:t Mikael
492 m, S:t Nicolai ruin
248 m, S:t Olof ruin
187 m, S:ta Carin ruin
469 m, S:ta Gertrud ruin
905 m, Solberga Kloster ruin
690 m, Visborgs slott

Runor

319 m, Evigt medan världen vakar

Saga

185 m, Carins blomma
601 m, Jungfrun i tornet
387 m, Karbunkelstenarna
757 m, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

308 m, Den återuppståndne i domkyrkan
307 m, Jungfru Maria
212 m, Klädd i solen i Visby
329 m, Markus, evangelisten
395 m, Änglavingar

Stränder

2,9 km, Gustavsvik
1,5 km, Norderstrand
4,1 km, Snäck
303 m, Visby havsbad

Träsk

5,6 km, Svaide vät

Visby

105 m, 25 juli 2003
242 m, De första spåren
339 m, Klinten
191 m, Stora Torget
150 m, Strandgatan
314 m, Välkommen till Visby

Färjor

1,1 km, Destination Gotland