Dags att bli journalistbonde på Gotland


Artiklar

Gotland, Dags att bli journalistbonde på Gotland - foto: Bernt Enderborg

Jag läste en rolig artikel av frijournalisten Kajsa Olsson om vardagen. Ett citat:

"Då återstår bara att ta sina alster och öppna ateljé på norra Gotland. Sälja kaffe och hembakat samt journalisthantverk i små serier."

Kajsa bekymrar sig i artikeln över dålig betalning men den slutsats hon drar är riktig, ty på Gotland finns själva livet, telefoner och Internet.

Välkommen Kajsa!
/text och foto Bernt Enderborg