Övide änge


Ängen - Eskelhem - Nära - Karta

Gotland, Övide änge - foto: Bernt Enderborg

En liten åkerväg ner till vänster mellan Toftavägen och Eskelhem, strax före vägen till Stenkumla, tar dig efter 700 meter till ett vackert änge; det finns en parkering när du kommer fram.

Övide änge i Eskelhem

Änget är hyfsat stort, över 3 hektar, och det finns gott om öppna ytor med vacker ängsflora, som göknycklar, brudsporre och nattviol:

Övide änge i Eskelhem

Bilderna är tagna den 12/6-2016 någon eller några veckor före slåtter, se Guide Gotland - Ängar, ganska sent på dagen, vid sexsnåret sisådär.

Övide änge i Eskelhem

Ett bord finns för fikakorgen, eller om du bara önskar sitta still och lyssna på fåglalåt.

Övide änge i Eskelhem

Alla Gotlands ängar är paradis av blomster, fågelsång och växtlighet, så också det som tillhör Övide. Ängen gränsar till skog, en och annan gran i kanterna, några fornlämningar, men mycket öppna ytor och vackra tankar i Gotlands långa historia.

Ängsmarker finns också uppe vid kyrkan i Eskelhem, som är synnerligen besöksvärd med t ex Världsalltet på bild, nämligen Prästänget. Vi rekommenderar dock Övide äng för en picnic i naturens allsköna famn.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

1,9 km, En vägsten från 1782

Bilder

2,9 km, Packad sill

Fiskeläge

5,2 km, Bibos fiskeläge
4,1 km, Gnisvärd fiskeläge

Företag

3,3 km, Käldhage gård

Hamnar

4,0 km, Gnisvärd

Historia

1,9 km, Det medeltida världsalltet
2,7 km, Dösen på Gotland
4,7 km, Ett vendeltida skeppsvarv vid Paviken
1,9 km, Vikingar i Eskelhem

Kuriosa

4,0 km, Gnisvärds hamn

Kyrka

1,9 km, Eskelhem kyrka
4,0 km, Gnisvärd kapell
3,1 km, Tofta kyrka

Kåseri

3,1 km, Playa del Zeroeit

Kämpgravar

1,7 km, Kämpgrav i Eskelhem

Magiska Gotland

4,8 km, Viking konkret

Museer

5,1 km, Tjuls järnvägsstation

Målningar

1,9 km, Zodiaken i Eskelhem

Naturreservat

4,8 km, Paviken

Runor

3,0 km, Röde orm från Tofta

Skeppssättningar

2,7 km, Skeppsättningar i Ansarve hage

Skulptur

1,9 km, Baggen i Eskelhem
1,9 km, Bullar i Eskelhem
1,9 km, Jungfru Marie bebådelse

Socken

3,1 km, Tofta socken

Stenrösen

1,0 km, Ullviar

Stränder

3,7 km, Gnisvärd
3,0 km, Tofta strand

Ängen

1,9 km, Prästänget i Eskelhem, Maldes änge
0 m, Övide änge