Runor på ön Berezanj


Runor

Gotland, Runor på ön Berezanj - foto: 0

På ön Berezanj utanför Dneprs mynning i Svarta havet gjorde professor E. von Stern 1905 ett fynd av en runsten. Det som är bevarat av stenen - 48x47 cm, 12 cm tjock - visas på bilden ovan. Runstenen är utställd i Odessa, och är den enda runsten som påträffats i Ryssland.

Runstenen som förmodligen är en del av gravkista från 1000-talet säger: "Grani gœrdi h(u)alf þœssi œfter Ka(r)l felaga sin", vilket översatt till nutidssvenska betyder: "Grani gjorde denna gravhög efter sin kamrat Karl".

T.J. Arne som skriver om detta i Fornvännen 1914 säger av någon outgrundlig anledning att det är svårt att avgöra varifrån Grani och Karl kom, men talar om att stenens form och inskriftens plats oftast återfinns på Gotland samt att i runornas värld ordet "hvalf" vid tiden ifråga endast förekommer på Gotland.

På en fråga om det finns runstenar i andra länder svarar Riksantikvarieämbetet att det finns inga säkra runstenar på Åland eller Finland och att bara denna enda upphittats i Ryssland; ämbetet har förändrat namnet "Grani" till "Grane" antagligen för att det skall låta mera svealändskt.

Runstenen på Berezanj är uppenbart gutnisk, jämför Rodfos sveks i Rumänien och Gutarnas Aifur, och Grani och Karl var därför gutar.
/text Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen