Kålfjäril eller rapsfjäril


Fauna

Gotland, Kålfjäril eller rapsfjäril - foto: Bernt Enderborg

Tja, jag vet inte vilken sort. Tipsa gärna!

Här kan du läsa på Wikipedia om kålfjäril och här om rapsfjäril.

En vitfjäril

Jag läste nyligen på nyheterna att Wikipedia hade fått en halv miljon av staten och i artikeln kallade Wikipediaföreträdaren sajten för "mänsklighetens samlade vetande", eller nåt åt de hållet. Du får hålla med om att det är lite lustigt att mänsklighetens samlade vetande ofta står att läsa i uppslagsböcker från 1900-talets början, ehuru informationen inte behöver vara felaktig av just denna anledning.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

3,9 km, Minneskors i Kräklingbo

Bilder

3,9 km, Vi är törstiga alla

Evenemang

3,9 km, Kräklingbo marknad

Fiskeläge

2,8 km, Baju fiskeläge

Fornborgar

4,7 km, Fornborgen vid Tings backe

Gravfält

5,0 km, Trullhalsar

Historia

5,0 km, Flytande järn
5,0 km, Snäckänge med länningar

Kastaler

4,2 km, Kastaler och organisation
4,1 km, Kräklingbo kastal

Kyrka

3,6 km, Anga kyrka
4,1 km, Kräklingbo kyrka

Kåseri

3,8 km, Flyttblock

Kämpgravar

4,0 km, Kämpgrav på Kräklingbo backe

Målningar

3,6 km, Angakoden
3,6 km, Bernhardinus av Siena
3,6 km, Den stekte Laurentius
3,6 km, Drakdödaren i Anga
4,1 km, S:ta Katarina i Kräklingbo
3,6 km, Själavägningen i Anga

Naturreservat

4,4 km, Torsburgen
3,0 km, Uppstaig

Platser

3,6 km, En gammal kvarn
2,8 km, Upstaigs urskog
5,0 km, Vendeltida solur
3,4 km, Österby myr i Kräklingbo

Saga

4,0 km, Kräklings stainkällingar

Skulptur

3,6 km, Triumkrucifixet

Slipskåror

3,9 km, Tors slipning

Stenrösen

3,1 km, Båticke i Anga

Stränder

4,5 km, Ängmansviken

Ängen

3,4 km, Anga prästänge
3,0 km, Bajänget, Bendes änge
3,8 km, Kräklingbo änge