Norrlanda kyrka


Kyrka - Norrlanda - Nära - Karta

Gotland, Norrlanda kyrka - foto: Bernt Enderborg

Tornet från 1200-talet, före detta försvarstorn, byggdes ursprungligen till en romansk kärnkyrka. Kor och långhus från 1300-talet. Klockan från 1200-talet är en av de största i Sverige.

Portal vid Norrlanda kyrka

Skulpturfigurer av "Egypticus" med bl a en ståtlig uppståndelsescen finns längst upp på den södra praktportalen (som är likt den i Stånga fast finare, samma byggmästare), men också friser med Jesu barndomshistoria längre ner, se Friser i Norrlanda.

Dopfunten i Norrlanda kyrka

Altaruppsats 1888. Predikstol 1726. Dopfunt 1735 på fot från 1100-talet.

Lite till

Johnny Roosval och Henrik Alm säger att på Broa haidi, söder om Kyrkmyr, som ligger väster om kyrkan, har stenen brutits till kyrkan, ett par stenblock ute på myren visar att isen inte höll vid något tillfälle, se sid 111 f., Konstinventariet, Sverige kyrkor, Kyrkorna i Lina och Halla ting (tryckeri och tryckår finns ingen uppgift om i den PDF-fil som använts). De säger också att under ett av stenblocken, en m i fyrkant, 50 cm i genomskärning, hittades sannolikt Sveriges äldsta stendrög. De säger att ena halvan av den återfanns i tornrummet när de skrev, men om den ligger kvar vet jag i skrivande stund inte.

Lars-Ulle Gadefors hade vänligheten att visa Guteinfo denna kalkugn, se En kalkugn från 1200-talet.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen