Mölnor träsk


Träsk - Fårö - Nära - Karta

Gotland, Mölnor träsk - foto: Bernt Enderborg

Mölnor träsk är beläget norr om Fårö kyrka. Det är en grund, igenvuxen sjö. Bladvass, ag och kaveldun, dominerar den västra hälften. Klarvatten finns endast i sydost och norr. Västerut blir sjön en myr med mycket vass och ag.

Många fågelarter har, på grund av den kraftiga växtligheten, byggt bo i träsket. Bland dessa har bland annat skäggdopping, knölsvan, rörsångare, brushane och rördrom sina häckningsplatser här. Trastsångaren har hörts här vid regelbundna tillfällen.Landsvägen är närmast sjön i sydost och där ett bälte av ag slår emot besökaren. På försommaren bjuder den fuktiga strandängen på majvivor och senare av olika orkidéer.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

4,3 km, Lauter fiskeläge

Fornborgar

3,0 km, Varden - ringborgen

Gravfält

3,5 km, Gamle hamn, gravfältet

Hamnar

4,3 km, Lauterhorn

Historia

1,3 km, Jägarna på Kutatavlan
1,3 km, Tavlan flyttas icke

Kyrka

1,2 km, Fårö kyrka
3,4 km, S:t Ole på Fårö

Naturreservat

3,4 km, Gamla hamn

Platser

3,4 km, Gamle hamn
1,3 km, Ingmar Bergmans grav

Rauk

3,5 km, Gamle hamn

Socken

5,8 km, Fårö

Stränder

706 m, Mölnorviken

Träsk

2,2 km, Alnäsa träsk
2,7 km, Farnavik
4,9 km, Klintängarna och Limmor träsk
0 m, Mölnor träsk