Mjölhatteträsk och Valar


Träsk - Vamlingbo - Nära - Karta

Gotland, Mjölhatteträsk och Valar - foto: Björn Pettersson

Två kilometer västsydväst om Burgsvik ligger ett brett område bestående av myrar och gotländskt alvar. I detta område ligger Mjölhatteträsk, ett 90 ha stort, grunt träsk som tillsammans med Inre Stockviken är Gotlands sydligaste insjö. Det ligger endast 1,7 meter över havet på lager av märglig kalksten.

Eftersom Mjölhatteträsk ligger så sydligt är det ofta det första stället flyttfåglarna anländer till under flytten. Änder, gäss, tärnor, vadare och svanar häckar här.

På grund av att marken på västra sidan om träsket är frodig har det kunnat växa upp en stor och praktfull björkskog. På den södra stranden vidtar en kraftig lövskog fylld av liv. Här finns diverse lövskogsfåglar samlade, till exempel rosenfink och kärrsångare.

Ett stycke västerut från Mjölhatteträsk, mellan Killingholm och Valar, ligger en intressant och vacker kustremsa. Stranden är till stor del uppbyggd av sandsten och enstaka bitar "oolitkalksten". Havet har gett sandstenen ett säreget utseende med vackra mönster och underliga formationer.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

5,2 km, Grumpe fiskeläge

Hamnar

1,8 km, Burgsviks hamn

Historia

3,6 km, Medeltida grindstolpar i Vamlingbo

Kastaler

4,7 km, Kastelle
4,2 km, Öja kastal

Kuriosa

3,6 km, En underlig sten

Kyrka

4,1 km, Öja kyrka

Kåseri

4,1 km, Var hälsad resande

Museer

3,5 km, Bottarve museigård

Målningar

4,1 km, Bjäru och tjuvmjölkerskan
4,0 km, S:ta Barbara
4,0 km, Vänd på steken - S:t Laurentius
4,1 km, Öjamannen

Platser

2,7 km, Burgsvik
2,4 km, Hundlausar
5,3 km, Käldhagen rastplats

Skulptur

4,1 km, Triumfkrucifixet i Öja kyrka
4,1 km, Öjamadonnan

Stränder

1,7 km, Burgsviks bad
5,1 km, Grumpvik

Träsk

0 m, Mjölhatteträsk och Valar

Ängen

3,9 km, Öja kyrkäng