Bästeträsk


Träsk - Fleringe - Nära - Karta

Gotland, Bästeträsk - foto: Bernt Enderborg

Vid Älnevik har man utsikt över Bästeträsks ödsliga vattenspegel.Det är Gotlands största sjö och täcker ett område på 705 ha (7 kvadratkilometer), men hon är bara som mest 4,5 meter djup, större delen är mycket grundare. Omgivningen består av skog och myr. Badar gör du bäst på den norra sidan av träsket, men vi rekommenderar att du i stället badar i Blå lagunen som ligger på andra sidan vägen.Bästeträsk är inte påverkat av avlopp och eventuella gödselläckage från något odlingsområde. Vattnet är mycket kalkrikt men fattigt på näringsämnen som behövs för växtlighet vilket gör sjöns fågelliv artfattigt.


Flygfoto Björn Pettersson

Sjöns öar, Stor- och Lillholmen, är häckningsområden för ett tilltagset antal ejdrar. För att inte störa fåglarna är det förbjudet att landstiga på öarna under perioden 15/3- 15/6. Vid sjöns västra strand kan man se den sällsynta svärdkrisslan, spåtistel (Carlina vulgaris) och bergjohannesört (Hypericum humifusum).

Omgivningarna kring Ar där Bäste träsk ligger hyser många lämningar av den kalkindustri som bedrevs mellan 1650 och 1990, se också Ahr fiskeläge.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

1,3 km, Ahr fiskeläge
2,4 km, Graustäde fiskeläge (Grostäde)

Kalkbrott

3,9 km, Brottet

Kyrka

5,3 km, Fleringe kyrka

Medeltida hus

5,5 km, Hau Gård

Museer

4,9 km, Groddagården

Målningar

5,3 km, Fleringekoden, altartavlan

Naturreservat

4,2 km, Bräntings haid

Platser

4,9 km, Burgbackar

Socken

5,3 km, Fleringe socken

Stenrösen

3,9 km, Bronsåldersröse vid Hau

Stränder

1,2 km, Ar - ett smycke
781 m, Blå lagunen

Träsk

0 m, Bästeträsk
5,2 km, Lillträsk

Ängen

3,4 km, Hässleänget