Klosterbyggnad


Medeltida hus - Roma - Nära - Karta

Gotland, Klosterbyggnad - foto: Bernt Enderborg

Vid kungsgården i Roma står ett hus som tros vara från 1200-talet, men dess funktion inom klostret Gutnalia är okänd - om det nu var en byggnad inom klostret.

Norra portalen är delvis bevarad och de västra hörnsidorna sägs uppvisa noggrann stenbearbetning, men de medeltida ljusöppningarna är omgjorda till oigenkännlighet.

Huset presenteras på därvarande informationsskylt, där det står ungefär som ovan, som en klosterbyggnad. Av vad anledning man antar att huset just har hört till klostret, även om det var väldigt stort, vet jag inte - åkrarna omkring har ju namn efter de olika tingen på Gotland sägs det - kanske finns det något skäl härtill. Det skulle dock vara intressantare om det var en profan byggnad, kanske det hus där gutarna höll sitt landsting, Gutnaltinget, långt före klostrets tid.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

103 m, Arkeologins dag 2017
1,3 km, Gotland Whisky AB
5,9 km, Hästtjuvar
4,4 km, Invigningen av Barlingbo Bryggeri
4,7 km, Åkerlandskap

Bilder

2,4 km, Dr Hans Karrillon

Fornborgar

2,5 km, Borgen vid Hallegårda
4,8 km, Viklau fornborg

Företag

5,8 km, Gervide gård

Gravfält

2,4 km, Broa gravfält

Gutasagan

4,0 km, 15) Den första kyrkan

Historia

68 m, Allén till kyrkan från Kungsgården
5,3 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
4,0 km, En nedbränd kyrka
2,3 km, En portal i Halla kyrka
4,3 km, En svärdslipningssten vid ån
2,4 km, Guteriddaren
969 m, Gutnaltinget - marknadsplats, varv
2,3 km, Inbördeskriget 1288
5,2 km, Ljudkrukor i Akebäck kyrka
2,4 km, Nordens största gravklot
159 m, Skyltinformation vid Roma kloster

Kuriosa

3,0 km, Diskarve
1,7 km, Eisläggar
5,1 km, Jag såg rus
16 m, Många böcker i Gutnalia
1,1 km, Vad betyder ortnamnet Roma
6,0 km, Var har du skallen
110 m, Wigarius i Romakloster
5,1 km, Vikingakläder

Kyrka

5,2 km, Akebäck kyrka
5,7 km, Atlingbo kyrka
2,4 km, Björke kyrka
6,0 km, Dalhem kyrka
2,3 km, Halla kyrka
91 m, Roma kloster
1,6 km, Roma kyrka
5,0 km, Sjonhem kyrka

Kämpgravar

5,0 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

74 m, Jag börjar gilla Kungsgårn
96 m, Skelett i vindarna

Medeltida hus

0 m, Klosterbyggnad
3,4 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
2,9 km, S:ta Katarinas gilleshus

Museer

2,5 km, Lapidarium i Björke
5,0 km, Russmuseum

Naturreservat

2,9 km, Klosteränget

Platser

149 m, Fiskdammar i Roma

Romateatern

34 m, En Midsommarnattsdröm spelades 2002

Runor

2,3 km, Dräpte lübeckare
5,5 km, Rodfos sveks i Rumänien
5,7 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skulptur

5,2 km, Kyrkbyggaren i Akebäck
6,0 km, Prosten Nicolaus i Dalhem
2,3 km, Salomes hand
5,0 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
6,0 km, Världens syndfulla liv