Jacobs minnessten, ringkors


Historia - Guldrupe - Nära - Karta

Gotland, Jacobs minnessten, ringkors - foto: Bernt Enderborg

Alldeles mellan två gårdar i Guldrupe står en minnessten uppställd sen senare hälften av 1200-talet, ett ringkors av kalksten, som vi faktiskt vet säkert varför det finns. Inknackat med runor står:

"Bed för Jacobs själ
som Niclas slog ihjäl
i andängarna."

Ringkorset i Guldrupe

I rundatabasen (G 132) sägs: "biđin firi : iakaups : sial : i : annuhanenkium sum : nikulas : uaah". Hilfeling som besökte korset säger 1801 att runorna betyder: "Bedjen för Jakobs själ i annungaänge som Nikulas slog ihjäl".

Minneskorset har rests därför att Niclas med en påk mördade Jacob på just denna plats. En lokal sägen, säger N J Ekdal 1826, berättar att Nils Bondarfwe mördade sin granne Jakob Hestings med en skakel för att han på Bondarve ägor fällt ett träd.

Ringkorset i Guldrupe

På baksidan av korset - detta är Hilfelings teckning som jag har lagt omkull - visas hur Niclas slår ihjäl Jakob (nästan som från LejonportenHablingbo kyrka där Kain slår ihjäl Abel, se bild en bit ner på sidan). Hilfeling säger att "Korsets höjd ovan jorden var 4 al:r av en enda sandsten huggen. Över armarna 2 al:r 3 tum och vid foten 1 aln brett. Tjockleken var 9 ā 10 tum" (om du inte känner dig säker på vad en aln är så kika på sidan om Rätt Guta aln).

Ringkorset i Guldrupe

Ringkors ser man här och var på Gotland. I Boge och Rute finns kors över folk som enligt vad som påstås har ridit ihjäl sig, i Visby och Mästerby finns kors för att minna om Valdemar Atterdags mördartåg 1361, i Dalhem finns kors för en präst som skulle klättra över ett stängsel men trillade död ner på andra sidan.

Vill du kika på ringkorset i Guldrupe så kommer du bara cirka 50 meter från det, ty det står på en åker där det går stora nötdjur, omgärdade av såväl taggtråds- som elstängsel.

Vill du veta mer så kika på vår Guide till Ringkors på Gotland.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

2,2 km, Bjärges Solljus
2,9 km, Bolagsstämma i Vänge
2,9 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
1,1 km, Western Riders Gotland
1,2 km, Veterantraktorer
2,4 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

1,2 km, En cowgirl
1,1 km, Gotland - hästarnas land
2,6 km, Krasse
4,7 km, Myren i Hejde
3,2 km, Våtmark

Fauna

1,8 km, En vit stork

Flora

1,1 km, Majviva

Fornborgar

3,1 km, Arängsbacke
4,8 km, Binge slott
1,7 km, Guldrupe fornborg
2,4 km, Tuna i Viklau
4,5 km, Viklau fornborg

Företag

2,2 km, Bjärges Träförädling AB
4,3 km, GOTFire Värmesystem

Historia

4,4 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
3,7 km, Draken i Vänge
5,6 km, Festplatsen i Buttle
3,0 km, Hagelheim bro
0 m, Jacobs minnessten, ringkors
3,7 km, Järnålderns organisation och försvar
3,7 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

475 m, En holländare
3,7 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge
4,8 km, Jag såg rus
3,7 km, Tors borg
2,2 km, Vad är det väl
5,0 km, Vikingakläder

Kyrka

5,7 km, Atlingbo kyrka
1,9 km, Guldrupe kyrka
6,4 km, Sjonhem kyrka
2,7 km, Viklau kyrka
3,7 km, Vänge kyrka

Kåseri

3,8 km, En vårsida för 2007
3,3 km, Ett silverne träd
2,6 km, Havets söner
1,9 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

1,7 km, Fornänge i Vänge
4,9 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

843 m, En promenad i slutet av maj 2009
3,1 km, Man ser dem sällan
2,4 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

2,7 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

2,1 km, Cedergrens orgelmuseum
6,3 km, Russmuseum

Naturreservat

5,6 km, Trullträsk - Lindhammarsmyr

Platser

4,1 km, Buttle järnvägsstation
3,1 km, Ett gotländskt vattendrag
862 m, Tjaukle
2,9 km, Vänge bygdegård
3,6 km, Västerby komministerboställe

Runor

1,9 km, Mässhaken i Guldrupe
1,9 km, Runor i Guldrupe kyrktorn
5,7 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skulptur

3,7 km, Bysantisk figuration
3,7 km, Den vikingatida kyrktuppen
3,7 km, Ett bart huggande svärd
3,7 km, Gaitbucken jär a gaitbuck
2,7 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
2,7 km, Jesus väcker Lasaros
3,7 km, Kvinnans skapelse
3,7 km, Mannens skapelse
3,7 km, Triumfkrucifixet i Vänge
3,7 km, Tuppundret i Vänge
3,7 km, Vattenvarelsen i Vänge
6,4 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
3,7 km, Vem blir sluken
2,7 km, Viklaumadonnan

Tackar

671 m, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

3,8 km, Vänge prästänge