Gräsholmen


Öar - Lau - Nära - Karta

Gotland, Gräsholmen - foto: Björn Pettersson

Gräsholmen är en av de tre små öar som ligger i Lasuviken. Man ser dem lätt från Ljugarn och bäst från Brändu eller Nabben i När.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

I närheten - fågelvägen