Draken i Vänge


Historia - Vänge - Nära - Karta

Gotland, Draken i Vänge - foto: Bernt Enderborg

Vi har tidigare nämnt smideskonsten i Vänge medeltida kyrka under rubriken Vikingatida smideskonst i Vänge. Johhny Roosval säger nämligen i Kyrkorna i Lina och Halla ting, band 4, halvband 1, Konsthistoriskt inventarium, Sveriges kyrkor, Stockholm 1952:

"På grund av de senare stenbyggenas rika utstyrsel tro vi att det kyrkliga livet florerat länge på platsen, sålunda att en första kyrkobyggnad, antagligast en stavkyrka funnits på 1000-talet, möjligen av 1058, Strelows årtal" (se kyrkornas ålder).

Här ska vi visa en detalj på korportalen nyckelhål.

Nyckelhålet i Vänge kyrka

"Nyckelhålet föreställes utskuret ur ryggen på en drake med utbredda lemmar, sedd uppifrån", samma källa.

Det finns ganska mycket märkligt konst på Gotland, som Gripar, Kentaurer, Stridselefanter och andra enskilda verk, långt äldre som Draken på en bildsten, men också senare verk som Den drakdiande kvinnan, Draken i Gerum och Drakdödaren.

Och skulle någon tycka att den kyrkliga konsten inte alltid är så olika den vikingatida, se Ormalur, så sitter du inte på en cykel.

Draken i Vänge

Portalen där draken tjänar nyckelhål är såvitt går att begripa från mitten av 1200-talet, men den kommer från 1100-talets Byzantioskyrka, se kyrkan - obs, dopfunten är nog aningen äldre än denna stenkyrka, se Ett bart huggande svärd - och månne smidet i själva verket kommer från 1000-talets stavkyrka emedan folk sällan köper dopfuntar utan att ha en kyrka.

- Vikingasmide, aningen osäkert, rejält gammalt dock, men man kan gott undra vad drakar kan ha angått gutarna så länge. Är symbolen, eller symbolvärdet, detsamma på bildstenar, vikingaskepp och medeltida kyrkor?

- I minst tusen år...
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

1,4 km, Bjärges Solljus
809 m, Bolagsstämma i Vänge
823 m, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
3,2 km, Hästtjuvar
2,7 km, Western Riders Gotland
2,5 km, Veterantraktorer
1,9 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

2,7 km, En cowgirl
2,8 km, Gotland - hästarnas land
5,1 km, Krasse
1,7 km, Våtmark

Fauna

2,2 km, En vit stork

Flora

3,5 km, Majviva

Fornborgar

1,4 km, Arängsbacke
4,8 km, Tomase fornborg
2,9 km, Viklau fornborg

Företag

1,4 km, Bjärges Träförädling AB
3,3 km, Gervide gård
643 m, GOTFire Värmesystem

Gravfält

5,3 km, Broa gravfält

Historia

2,5 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
0 m, Draken i Vänge
3,7 km, Jacobs minnessten, ringkors
0 m, Järnålderns organisation och försvar
5,3 km, Nordens största gravklot
21 m, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

4,1 km, En holländare
21 m, Fotavtrycken och bilan i Vänge
2,7 km, Jag såg rus
9 m, Tors borg
1,4 km, Vad är det väl
2,7 km, Vikingakläder

Kyrka

3,7 km, Sjonhem kyrka
3,6 km, Viklau kyrka
0 m, Vänge kyrka

Kåseri

867 m, En vårsida för 2007
704 m, Ett silverne träd
1,6 km, Havets söner

Kämpgravar

1,9 km, Fornänge i Vänge
2,8 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

3,3 km, En promenad i slutet av maj 2009
1,1 km, Man ser dem sällan
1,2 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,5 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
3,5 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

1,5 km, Cedergrens orgelmuseum
3,7 km, Russmuseum

Naturreservat

5,0 km, Klosteränget
4,9 km, Trullträsk - Lindhammarsmyr

Platser

4,9 km, Buttle järnvägsstation
2,7 km, Ett gotländskt vattendrag
3,8 km, Tjaukle
825 m, Vänge bygdegård

Runor

3,7 km, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

5 m, Bysantisk figuration
6 m, Den vikingatida kyrktuppen
37 m, Ett bart huggande svärd
76 m, Gaitbucken jär a gaitbuck
3,6 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
3,6 km, Jesus väcker Lasaros
21 m, Kvinnans skapelse
9 m, Mannens skapelse
0 m, Triumfkrucifixet i Vänge
20 m, Tuppundret i Vänge
80 m, Vattenvarelsen i Vänge
3,7 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
6 m, Vem blir sluken
3,6 km, Viklaumadonnan

Stenrösen

3,5 km, Disroir, disrojr

Tackar

3,2 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

142 m, Vänge prästänge