Hörsne kyrka


Kyrka - Hörsne - Nära - Karta

Gotland, Hörsne kyrka - foto: Bernt Enderborg

Äldst är tornet som tillhört en kärnkyrka från 1100-talet. Nuvarande kor 1200-tal och långhuset från 1300-talet med en av Gotlands märkligaste portalfriser:

Fris på Hörsne kyrka

För information om frisen, se Klädd i solen. Se också sidan om S:t Mikael, skyddsvakten för Hörsne, månne skyddshelgon, och sidan om Tvenne fiskar.

Träskulpturer i Hörsne kyrka

Altaruppsats från 1701 delvis uppbyggd av träskulpturer från ett medeltida altarskåp, 1300-talet. De tre träskulpturerna ovan är lärjungarna Johannes, Bartolomeus och Andreas; altaruppsatsen visar de tolv lärjungarna och en kalvariegrupp, dvs den korsfäste Jesus med Johannes och Maria nedanför korset.

Glasmålningar Hörsne kyrka

Glasmålningsrester från 1300-talet, se guiden. I det södra korfönstret ser du Bartolomeus, han blev flådd, se S:t Bartolomeus i Rone kyrka.

Krucifixet i Hörsne kyrka

Krucifix med Kristusbild från 1400-talet, korset från 1600-talet.

Krucifixet i Hörsne kyrka

Predikstol 1688. Korbänk 1600-tal.

Dopfunten i Hörsne kyrka

Dopfunten av snidad ek tillverkades 1730.

Lite kuriosa namnhistoria

Epitafium
Bild från epitafium 1688. Det är Petrus Ronander och Petronella Dalman det där.

Anno Domini 1717 försvarade Thomas P. Ronander sin avhandling "De telluris affectionibus" vid Uppsala Universitet. Ronander är ju ett känt namn, den musikaliske Mats bär ju detta ehuru jag inte vet om han skall räknas till släkten, kanske, men varifrån kommer namnet?

Thomas Ronander, försvararen, var son till kyrkoherden i Hörsne, Petrus Ronander (se epitafium och altartavlan), som var son till kyrkoherden i Rone, Thomas Norby-Ronander, ävenledes prästson från Rone. Den sistnämnde sägs vara sonsons sonson till själve Sören Norby, se också Har Sören Norby ättlingar, i "Gotländskt Arkiv 1929", sid 48, och det var han som bytte namn från Norby till Ronander eftersom han tyckte att Sören Norby var en pirat (han hade i och för sig fel, men det kan ju inte ha varit något vidare att vara ättling till Sören Norby som bl a gav bondekungen Gustav Vasa på näsone 1524 (det är väl antagligen därför som Norby vanligen anses som bandit i svensk historieskrivning)).
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen